I 1842 den 21. november blev smeden brandforsikret, den var i leje af Peter Hansen, udlejeren var Saltø.

Det lå syd-nord, var 10 alen lang, 4 fag, og 10 alen bred.

Det havde stomstivere på hjørnerne, underlæggere af fyrretømmer og tegltag. Mod gavlen var der skrågavle og derunder brædebeklædning.

Der var en smedeesse til 2 ildsteder, der var bræddeloft, 2 fag vinduer, en dobbelt indgangsdør og en lem, alt med fornødne beslag.

I  ældre til lå smeden på møllevænget, på grund af brandfaren, siden blev den flyttet op i byen.

Peder Hansen var gift med Frederikke Nielsdatter, og de havde en datter Lise Pedersdatter. Smededrengen de havde hed Jacob Nielsen.

Brandforsikring hos smed Peder Hansen

Af et brændeskur.

År 1865 den 8 september, om eftermiddagen kl. 2, er underegnede songtaksationsmænd i henhold til lov af 4de marts 1857 foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring i Fodby Sogn Bistrup By.

Hos smed Peder Hansen, under Saltø Gods, og under forsikring nr. 116.

B.:

En nybygget brændebod i vest for A.: 3 fag som smeden selv har bygget og er hans ejendom grunden Saltø.

Ege undertømmer og bøgeovertømmer forsiden muret med brænde sten, bagsiden og gavlene med risbrænde, en dør, bodens længde er 7 alen 6/24del, dybden 5 alen, højden 3 alen, indrettet til brænde og tørvehus, takseret således:

3 fag a 10 rd. Faget er                           30 rigsdaler

A.: stuehus                                          280 rigsdaler

C.: smedie                                           280 rigsdaler

2 brandafstand ???
Imellem A og B boden er 3 alen            22 rigsdaler   
                                                            612 rigsdaler

Den ligger 2 alen fra nærmeste nabosted forsikring nr. 92 denne forretning har vi foretaget således som vi med vor ed ??? Os til at beskæfte samme.

Fodby d. 8 september 1865

P. Nielsen                          Ludvig Lassen   
P.T. formand                  Taksationsmand

Betalt til formanden             # rd. 2 mark skilling

Betalt til taksationsmanden  # rd. 3 mark skilling

Branddirektøren                   # rd. 3 mark skilling     
Stempelafgift                        # rd.8 mark skilling 
 ialt                                    1 rigsdaler 2 mark skilling

                                      P. Nielsen.

smeden bistrup

smeden bistrup

Lidt om smeden i almindelighed.

I meget gamle dage klarede bønderne selv alle slage håndvæeksarbejde, der var ikke særlige fagfolk. En undtagelse var smeden, han har været der lige fra jernalderen.
Kunsten at opgløde og forme jernet krævede særlige redskaber og erfaring. Så smeden hørte til de ansete folk.
 Inden i smedjen var der stampet lergulv for det kunne ikke brænde, hvis der faldt gløder ud. Midt for den ene væg stod essen, hvor han kunne gøre jernet glødende. Ved siden af essen stod blæsebælgen, som gennem et rør blæste frisk luft ind i smedekullene.
Smedearbejdet var meget alsidig, det kunne være beslag til døre, vinduer, porte, vogne og kister, og låsetøj. det var også smedens arbejde at forsyne hestene med sko.
Desuden brugte man smeden til, den kloge mand, når der var sygdom og andet.

smeden og familie

smeden og familie

Smedefamilien Bistrup.

Fra Venstre:

Maren Sofie Kirstine Hansine Ingeborg Petersen født 5-12 1889 fik ingen børn blev ejer af en ator købmandsbutik i Haslev, da hun og hendes mand vandt Milliongevinsten i Klasselotteriet.

Anne Marie Petersen født 18 februar 1858 husmoder med Thore Emilie Petersen på skødet flytter til København og blev forstanderinde på telefoncentral. Fik ingen børn

Alfred Christian Petersen født 4-9 1887 flytter til Jægerspris og bliver gårdejer. Fik en søn Hennimg

Niels Peter Christian Petersen tømmer- han oplever ulykkelig kærlighed og ender på oringe.

Smed Lars Christian Petersen født 8 marts 1857

Karl Vogtor Petersen født 12-12 1889 flytter til Jylland blev gårdejer fik en datter Ester

Forest:

Otto Gustav Petersen født 10-2 1892 flytter til Skraverup sammen med de gamle forældre og overtog huset da de døde.

Emma Kirstine Petersen født 13-1 1896 bliver gift med Knud Poulsens Søn Holger i Bistrup .


susanne møller, akavalier online kirkebøger folketællinger

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden