Gymnastikhold 1916

Gymnastikhold 1916

Lidt om gymnastikforeningen

Fodby gymnastikforening.

Tanken om en gymnastikforening i Fodby Sogn, havde længe været drøfter blandt nogle af sognet mænd. Det var Lærer Niels Andreasen, Emil Bøhm, Valdemar Albrechtsen, Christian Eriksen og Ludvig Clausen. Men der var ikke noget egnet lokale til at bruge, så det blev først til noget da Fodby Forsamlingshus blev byget. Noget tyder på at foreningen hed Sang og gymnastikforeningen.

Foreningen blev oprettet ved et møde i Fodby skole den 23 Oktober 1905

Det var de overnævnte personer der var i den første bestyrelse. I årenes løb har foreningen arbejdet med gymnastik, håndbold, fodbold og badminton. Tilslutningen har i årenes løb været noget svingende, og mange gange har bestyrelsen været på randen til at nedlægge foreningen. Men den er der i nu, 104 år gammel i år 2009.

Niels Andreasen var den første formand for foreningen, han var en meget populær mand i Fodby. Født 7 april 1850 i Ring Hammer sogn - død 13-8 1934 i Næstved. Han er uddannet på Blaagaards seminarium i 1880. Var enelærer og kirkesanger i Fodby, og tog sin afsked i 1920.

Han var formand i sang og gymnastikforeningen, formand for sygekassen, regnskabsfører i brugsforeningen, revisor i mejeriet og forsamlingshuset og medlem af menighedsrådet.Der har i årenes løb været en del formænd, blandt dem var Frederik Hansen på Vadestedsgården. Han var formand fra 1919 til 1931, og han gik meget op i gymnastik. Han var den, der var med til at skaffe penge til foreningens fane, der nu er opbevaret på muset, med ret til at låne den. Det var foreningens gymnaster 1929-30 der skænkede fanen, og enkelte andre i alt 88 personer. Fra Fodby, Bistrup, Ladby, Guderup, Klinteby, Skraverup, Stenbæksholm, ( har alle navnene vis nogen ønsker). Der blev samlet 203 kr. ind men da fanen kostede 250 kr. blev der taget 50 kr. fra kassen.

Frederik Hansen fik også en pengegave til foreningen på 100 kr. han fik den på en meget utraditionel måde, nemlig i en kuvert bundet fast på en af hans mælkejunger som stod i gården. Der var ikke navn ved så man prøvede længe at finde ud af hvem der havde givet pengene.Foreningen har på alle mulige måder prøvet at skaffe penge, til den altid slunkne kasse. De har holdt Andespil med 10 ænder 1 gås 2 fasaner, dilettant ledet af uddeler Petersen Bistrup, med bal efter. Foruden at man havde kontingent for deltagerne. Man søgte også kommunen om hjælp til opvarmning af gymnastiksal. Man havde også et forsøg på at ride sommer i by, det forgik søndag den 23 maj 1956. En gøglerdag blev også forsøgt, for at skaffe penge. Mange af tingene blev lavet i samarbejde men husmandsforeningen.

Foreningens 25 års jubilæum.

Det blev fejret i Fodby Forsamlingshus i 1930. Festlighederne blev indledt med at foreningens 3 gymnastikhold, et dame, et herre og et småpigehold, under ledelse af Ernhardt Nielsen, udførte et række øvelser, der høstede stort bifald.

Derefter indviede man foreningens nye fane, lærer Olsen Fodby, holdt en kort tale om flaget og derefter faldt “dækket” for den smukke fane.

Efter faneindvielsen var der fælles kaffebord, hvor formanden Frederik Hansen, Bistrup fortalte træk fra foreningens historie. Derefter overbragte Gdr. P. Nielsen Toksværd en hilsen fra P.A.G.

Endvidere talte Grd. Bang Petersen Fodby, om gymnastikkens Betydning. Der blev sunget flere sange i løbet af jubilæet deraf 2 der var skrevet til lejligheden. Der blev sluttet med en svingom.

Foreningen bliver 50 år.

I 1955 blev de så 50 år, der havde de 60 til at spille håndbold, 120 gymnaster. Jubilæumsfesten begyndte kl. 13 med gymnastikopvisning, hvor formanden Niels Kristiansen, bød velkommen. Under ledelse af forpagter Poul Jensen Fodby, der fremførte et drengehold.

Fru Grethe Christensen, Tåstrupgård, Hyllinge ledede et småpigehold. Fru Forvalter Olsen Fodbygård fremførte et hold unge piger, og Pclst. Peter Nielsen Ladby Overdrev et karle hold, samt et hold motionsherre.

Til aftenfesten samledes man til kaffebord, hvor formanden igen bød velkommen, specielt til de mange indbudte gæster. Der blev holdt en række taler, følgende havde ordet:

Grd. Jens Aage Larsen Ebbeskov.
Grd. Frede Lund Fodby.
Sognerådsformand Lærer Høgsvig Bistrup.
Grd. Frederik Hansen Bistrup.
Grd. Gerner Christensen Vallensved.
Smedemester Christiansen Bistrup.
Grd. Bang Petersen Fodby.

Æresmedlem blev Grd. Niels Larsen Skovgaard Brandelev, der ledede foreningens første karle hold. Forpagter Poul Jensen Fodby og frk. Bodil Christiansen Bistrup overrakte lederne gaver.

Foreningen modtog i dagens anledning en del blomster og gaver blandt andet en 4 dirigentklokker.

I løbet af aftenen spillede organist Andreas Larsen fra Herlufsholm, og aftnen sluttede med dans til Knud Larsens orkester.

Foreningen bliver 75 år.

Foreningen er nu blevet 75 år i 1980 og har 345 aktive medlemmer, heraf dyrker 150 gymnastik, mens de øvrige dyrker fodbold, håndbold og badminton.

Jubilæet blev fejret af 2 gange først ved en reception torsdag den 23 oktober fra 19 til 22 og så en jubilæumsfest Lørdag den 25 oktober,

Fra kl. 18.30. Begge dele i Fodby forsamlingshus. Der var musik med Top Swingers fra kl. 21.

Menuen bestod af:
Sherry sild
Beuf Bearnaise
Pris pr Couvert kr. 55 indcl. Baltegn.

Bestyrelsen bestod af:
Formand Kurt Forstlund
Carlo Nielsen
Jytte Kristoffersen
Annelise Andersen
Elly Schohr
Verner Spangsdal
Kasserer Olav Køhler.


Næstved arkiv kikrebøger folketællinger næstved tidende

Sjov og ballade ved gymnastikopvisning 1943

Munter aftenunderholdning

Afholdes lørdag d. 23 ds. I Fodby forsamlingshus. Artistopvisning af Mr. Charles og solosang på egne melodier af den berømte altsanger Hans Hølspå Sørensen. Derefter dans til et orkester bestående af redekam, hakkebræt, mundharpe, tudehorn, grydelåg, samt en falks lirekasse. Entreen er sat så lavt så publikum må kravle på knæene ind ad døren. Børn det halve.

                                              Ærbødigst

                           Aksel Lington Madsen

                                        Kapelmester

Hørt ved opvisningen

Det hjælper ikke at skælde pigerne ud, for køer de må tages med mere lempe og humør

Mon Kaleholdet er så lydløse under sangen for at folk ikke skal opdage om de kan synge eller ikke kan synge.

Bare jeg vidste hvor Frede lund gemmer alle sine ærgelser, for det må være et ualmindelig godt gemmested.

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden