fodby brugs 1878

fodby brugs 1878I sommeren 1878 blev der udstedt Aktiebreve i Fodby forbrugsforening. Der står dette på Aktien:

Nr. 10 50 kr.

Undertegnede bygge udvalg tilkendegiver herved ar Hr. gårdejer Rasmus Hansen af Fodby mark, eller den til hvem dette aktiebrev lovliges transporteres er aktionær i den på Fodbygårds grund i Fodby by, i sommeren 1887 opførte bygning ---- indrettet til forbrugsforenings lokale m.m. ----- for et beløb af

HALVTREDSINDSTYVE KRONER.

Som aktionær er den lovlige ihændehaver heraf berettiget til at hæve den kvota del af nettoudbyttet, som bemeldte bygning ved udleje o. s. v. er i stand til aft give, næst efter at renter og afdrag af et første prioritets lån stort 2000 kr. er betalt. De vigtigste betingelser og vedtægter, dette aktiebrev vedkommende er i den anledning aftrykt på anden side.

Fodby d. 1 maj 1878.

Herman, K. Lund, Rasmus Hansen.

Hans Petersen, Jens Hansen.

Betingelser.

1.

Aktionærerne vælger en bestyrelse af 5 medlemmer, hvoraf 3 afgår hver andet år og 2 hver andet. Ved generalforsamlingen 1879 afgår 2, næste år 3 og således skiftevis. Dog kunne de afgående medlemmer genvælges. Den således valgte bestyrelse har den højeste udøvende myndighed angående bygningens og aktiekapitalens forvaltning, og er dens ufravigelige pligt både at sørge for bygningens vedligeholdelse og for at bringe det størst mulige udbytte til veje af den. Bestyrelsen vælger sin formand, der indvarsler til generalforsamling og fører forretningen. Bestyrelsen er forpligtet til i et og alt at rette sig efter generalforsamlingens beslutninger, da denne har højeste lovgivende myndighed.

2.

Aktierne skulle lyde på navn og kunne transporteres til navngiven mand. Transporten forevises og noteres i en dertil indrettet protokol, der er i bestyrelsens varetægt.

3.

Første søndag efter 11te juni termin --- første gang 1879 -- afholdes hvert år en generalforsamling hvortil enhver aktiehaver har adgang og ret til at afgive stemme. Bygningen og aktiekapitalen vedkommende. På generalforsamlingen vælges hvert år nye bestyrelse medlemmer i stedet for de efter tur afgående. Udbyttet af bygningen, når renter og afdrag af prioteten og andre udgifter er fradragne udbetales. --- mulige forandringer i betingelserne kunne foreslås. Men kunne kun vedtages, når mindst en tredjedel af aktionærerne er mødte på generalforsamlingen.

4.

Foreløbig bestemmes, at hvis udbyttet af aktiekapitalen skulle overstige 5% p.a., vil dette overskud blive anvendt til afbetaling af prioetetsgælden.

Tilhøre af dette aktiebrev er overdraget til husmand Peder Poulsen af Bistrup med samme rettighed og forpligtigelser som forhenværende Tilhører.

Fodby mark den 1st. Juli 1889.

Den første bestyrelse:

Herman, K. Lund, Rasmus Hansen, hans Pedersen, Jens Hansen.

Formænd siden 1924:

Ludvig Clausen valgt 21-5-24
Bertel Nielsen valgt 9-5 38
Alfred Hansen valgt 28-4 40
Verner Olsen valgt 28-4-45
Chr. Hansen valgt 29-4 46

Her mangler måske nogen

Åge Vestergård valgt 2-5 1961
Erik Larsen valgt 9-12 1969
Palle Brushøj valgt 7-12 1977
Ernst Jensen valgt 9-12 1981
Knud Petersen valgt 29-3 1990

Fodby brugs sidste åbningsdag var 14-9 95

Prisliste fra Fodby brugs 1885

1 Pot brændevin   0,38 kr.

1 Pot cognac 1,00 kr.

½ kg. Bygmel 0,12 kr.

½ kg. Cikorie 0,12 kr.

½ kg. Chokolade 1,00 kr.

½ kg hvedemel 0,14 kr.

½ kg kaffe 1,30 kr.

½ kg. Kanel 2, 00 kr.

½ kg. Mandler 1,20 kr

1 fl. Kirsebærvin 0,60 kr.

1 fl. Portvin 1,33 kr.

1 fl. Rødvin 1,00 kr.

1/2 tønde salt 4,00 kr.

¼ kg skråtobak 0,42 kr.

8 kg spegepølse 9,60 kr.

1/2kg tobak 0,66 kr.

¼ tønde øl 9, 00 kr.

100 stk. propper 0,80 kr.

½ kg. Farin o,38 kr.

½ kg. Klipfisk 0,24 kr.

.

Uddeler Chresten Jørgensen Fodby.

Chresten Jørgensen Kom fra Ladby, Han kom ud at tjene som 8 årig knægt. han var den tjenstedreng, som altid var den første oppe og den sidste i seng om aftnen.

Skolegang havde han ikke meget af, og om sommeren slet ingen. Det var hårt for en lille dreng, men da han altid havde været videbegærlig, så læste han flittigt i diverse bøger, når han havde muglighed for det.

Han har været ansat som karl hos Knud Lund og daglejer hos gårdejer Hans Jacob Jensen. Da han giftede sig bosatte han sig i det hus han senere erhvervede sig til ejemdom.

I 1904 skulle man have ny brugsusdeler i Fodby og Chresten Jørgensen blev opfordret til at søge stillingen, hvilken han gjorde og fik pladsen, han var der i 26 år som uddeler.

Brugsforeningen fik han drevet frem fra en beskeden omsætning til en anselig brugsforretning, i 1930 trak han sig tilbage, for at flytte ind i sit hus ved brugsforeningen, men desværre døde hans hustru kort tid efetr indflytningen.

Foruden brugen har han beklædt adskillige poster som regnskabsfører og reviser i en række foreninger og også som kommunal reviser.
Han fik 3 døtre, en er død, en anden var gift med Pedersen i Toksværd og så en med Ejner hansen Ølstykke bys brugsforening. 


næstved arkiv næstved tidende folketællinger kirkebøger

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden