Overskrift 1

Hans Rasmussen.

En anden af mine Slægtninge var Hans Rasmussen, Han Var min Tipoldefar på min fars side. Han blev født i Kissehuset i Gunderslev den 12 marts 1820, Blev Hjemmedøbt den 19 marts, siden fremstillet i kirken den 23 april 1820.

Hans Forældre var Rasmus Hansen og Maren larsdatter. Rasmus Hansen er født i 1789 i Karrebæk, og Maren Larsdatter den 5 maj 1792 i Sneslev. Marens Larsdatters forældre var Lars Sørensen født 1758 og Bodil Hansdatter født 1765. 

Som 16-årig er Hans i Karrebæk, han er gårdskarl og flytter lidt rundt, og ender i Spjellerup, i 1839. Her møder han Anne Margrethe Fransdatter, hun er født den 16 april 1825, døbt 23 maj 1825 i Sludstrup anxsogn Slotsbjergby. Hendes forældre var Frans Fredriksen og Ane Rasmusdatter.

Alt dette sker i 1850 da han er gårdskarl hos Knud Nielsen, hos samme gårdmand er hans broder ansat, samtidig er han udtaget til krigstjenste i 4 reservebataljon 4 kompani nr 128. Krigen han skal deltage i er 3 års krigen, den brød ud i 1848 og sluttede i 1851.

Han bliver indkaldt 1 maj 1848 og sendes til fyn hvor han har oberst Meyer som nærmste leder. de skal bevogte Fyn da fjenden har besat Jylland, efter Danskerne har tabt slaget ved Slesvig. oberst Meyer ønsker ikke at være uvirksom i denne krig, så han beder om at komme til Jylland og kæmpe. De kommer til Als og er med i kampene ved Nybøl og Dybøl, som de vinder.

1 juni bliver de indkvarteret i Haderslev og omegn.
Stormagterne griber nu ind og tvinger Preussen til våbenstilstand og rømme Nørrejylland, og dvs. området nord for Kongeåen.

Danmark opsiger våbenhvilen, de kæmper ved den jyske grænse under general Rye, den 2 april 1849 men må trække sig tilbage over for overmagten.

4 april går de mod Haderslev, og videre til Kolding hvor de kæmper de 23 april 1849. Tyskerne er på de sydlige åbred, de skal over åen, broen er sprængt, men de erstatter den med et gangbræt. General rye sender dem ud med understøttelse og to kanoner, de rykker over og fjenden viger tilbage.

7 maj de er stadig ved kolding og de må trække sig tilbage ud på Mols, hvor de forskanser sig på Helgenæs.
29 juni bliver de udskibet til Bogense, hvor de sendes videre til fredericia. De kæmper i Fredericia den 6 juli 1849 og general Rye falder, men de vinder og Preussen trækker sig ud.

Rusland blander sig og truer med at bryde forbindelsen med Preussen, de må rømme jylland. Der bliver sluttet våbenhvile 10 juli 1849, de bliver hjemsendt 21 september 1849.

Han er nu karl hos Knud Nielsen, på nabogården er Anne Fransdatter og de hygger sig lidt med hinanden, med det resultet at hun bliver Gravid.

Hans Rasmussen bliver indkaldt igen 1 juli 1850 fordi Slesvig-holstenske styrker fortsætter krigen på egen hånd.

12 juli går de mod Sønderborg, og 25 juli kæmper de på Isted hede her kæmpede 36000 Danske soldater mod 26000 Slesvig-holstenere. her døde 6626 mennesker i krig. danskerne vinder og de går vider til Frederiksstad hvor de sidste kamphandlinger er omkring 7 august.

Den 10 december 1850 føder Anne Margrethe Fransdatter en dreng uden for ægteskabet, Frands Frederik Hansen. Hans Rasmussen bliver hjemsendt 26 januar 1851. De bliver gift den 9 marts 1851 i Marvede kirke, ved samme lejlighed bliver deres barn døbt.
Præsten kalder hende et frugentimmer fordi hun har født et barn uden for ægteskab.

Min faster Ida har fortalt at hun har set hans medalje for deltagelse i krigen, han dør i Menstrup i 1878.
De får 5 børn, hvoraf en er min oldemor Karen Marie Hansen.

Brandtaksation Hans Rasmussen Menstrup By

Året 1865 den 1ste november om eftermiddagen kl. 3 er af undertegnede foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring .

Marvede Sogn, Menstrup By

Hans Rasmussen arvefæster under universitetet

A.

Stuehus 7 fag ,langt 18¾ alen, dybt 7 ½alen, højt 3 ½ alen, ege undertømmer og fyrre overtømmer, klinede vægge, 1 brædde gavl og stråtag, 1 skorsten af rå sten, de 6 østre fag med bræddeloft. Indrettet fra øst, 2 fag kammer, 2 fag stue og køkken, dernæst tørvehus.

Takseret pr. fag til 40rdl. Er 280Rdl.

B.

Østre hus 8 fag, langt 22 ½alen, dybt 7 ½ alen, højt 3 ½ alen, materialer som A. med en gavl af brændte sten, indrettet til lo, lade, stald,

Takseret pr. fag til 25Rdl. Er 200Rdl.

Tilsammen 480Rdl.

Ildstedet er forsvarligt indrettet mod ildskfare . Huset har hidtil været forsikret under forsikrings nr. 11for 340Rdl. Som nu udgår, det ligger

2 ½ alen fra nærmeste nabosted, fors. Nr. 7 Hans Hansen gårdmand.

Denne forretning har vi foretaget således, at vi med vor ed trøste os til at bekræfte sammen.

Menstrup den 1 november 1865

Lars Larsen Lars Madsen

Formand taksationsmand

Betalt:

Formanden 2 mark

Taksationsmanden 3 mark

Branddirektøren 2 mark

Stempelafgift 8 skilling

i alt 7 mark 8 skilling

Bogen krigen 1864 kirkebøger folketælinger brantaktationer akavalier online, john larsen og resten af familien 

Kommentarer

Anna Sylvest Hansen

28.05.2019 12:36

Hej tusind tak for den fine læsning, jeg er også i slægt med Hans Rasmussen og hans datter Karen Marie Hansdatter. Kærlig hilsen Anna

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden