Matrikel 8a Skraverup.

 Saltø Skov Vænge 41.

Lavet af Jette Melgaard.

ca. 1920

ca. 1978

1800:             Jens Hansen er fæster på matriklen.

Ole Bertelsen fødes i Karrebæk af Bertel Olsen og Maren larsdatter. Han bliver gift i Karrebæk Kirke 1. august 1829       med Bodil Olsdatter (f 13.maj 1805) Bodils forældre er Ole Ditlevsen og Maren Christensdatter.                                                                          

1834:F.T.      består husstanden af:

                      Ole Bertelsen, husmand

                      Bodil Olsdatter, husmoder

1840:F.T.      Ole Bertelsen 40 Husmand

                      Bodil Olsdatter 35 Husmoder

                      Maren Olsdatter 7 Datter (f. 5. marts 1833)

                      Ane Olsdatter 5 Datter (f. 25. november 1835)    

                      Begge piger er også døbt Bertelsen

1845:F.T.      Ole Bertelsen 45 født Karrebæk Sogn,

                     Husmand og Daglejer

                     Bodil Olsdatter 40 født Karrebæk Sogn, hans kone

                     Maren Olsdatter 12 født Fodby Sagn, datter

                     Ane Marie Olsdatter 10 født Fodby Sogn, datter

1850:F.T.      Ole Bertelsen 50 Karrebæk Sogn, Husmand

                      Bodil Olsdatter 45 do, Husmoder

                      Ane Marie Olsdatter 15 Fodby Sogn, Barn

Maren er flyttet hjemmefra og er nu tjenestepige hos Hans Rasmussen og Maren Kirstine Nielsdatter i Fodby. Deres gård lå på Søndervej efter købmanden.De havde jord langt ude mod Bistrup.

1859:            Ole Bertelsen dør 24. september 1859 (59 år gammel)                                     

I skiftet står der: År 1859 den 25. september blev det anmeldt at gårdmand Ole Bertelsen i Skraverup i går er død 59 år gammel, efterladende sig hustru Bodil Olsdatter og i                 ægteskab avled Børn:

En datter Maren Olsdatter 26 år gift med Anders Olsen Karrebæk 

En datter Ane Marie Olsdatter 24 år.

Man får ??? Samtykke ??? i uskiftet bo.

1870:F.T.      Bodil Olsen 55 Husmandsenke, Husmoder

                      Christen Olsen 41, Arbejdsmand, Husfader

                      Ane Marie Bertelsen, 34, Hans kone

                      Maren Kirstine Christensen, 9, deres barn

                      Ole Christensen, 6, deres barn

1880:F.T.       Bodil Olsen 75, Husmandsenke, lever af sin jordlod                                                                                    

                      Christen Olsen, 51, bestyrer

                      Ane Marie Bertelsen, 44, hans kone

                      Jens Christensen, 4, deres barn  (f. 4.august 1875)

                      Maren er efter sin konfirmation flyttet til Glumsø

Ole er tjenestedreng hos Jens Nielsen ogAne Dorthe Nielsdatter, Skraverup 9. april dør Bodil Olsdatter og i skifteparpirerne står følgende: 10. april anmelder gårdbestyrer Christen Olsen, at hans svigermoder, husmand Ole  Bertelsens enke Bodil Olsdatter 75 år er afgået ved døden ??? Aftægt for     anmelderen efterlader sig ikke tilstrækkeligt til begravelsen

1890:F.T.     Christen Olsen 60, husfader, jordbruger

                     Ane Marie Bertelsen 55, hans kone

                    Jens Christensen 14, deres barn

                    Niels Peter Christensen 9,deres barn (f.2.oktober 1880)                                 

Christen og Ane Olsen
Med børnene Jens og lillebror Niels

Christen og Ane Olsen
Med børnene Jens og lillebror Niels

1900:            Ole Bertelsen er fæster og bor på matriklen og  jordloddet                    

                     (Kilde: Jordebøgerne fra Saltø Gods)

I år 1900 bliver der opført et nyt stuehus med                           sidebygning.

Formodentlig bliver det gamle hus revet ned.

Det var trange tider og Jens Christensen fortæller om sin barndom:

Min fader (Christen Olsen) måtte gøre en slags hoveriarbejde på en gård i Skraverup. Som betaling fik han lov til at låne en hest, men selvfølgelig først når bonden var færdig .

Nogle gange når vi havde væltet negene, for at de kunne tørre i solen, og vi skulle til at køre dem ind, skulle bonden pludselig bruge sin hest.

Det betød, at vi derfor måtte vente med vores korn, og i mellemtiden blev det regnvejr, så en masse korn blev ødelagt.

Jeg kan endnu huske en aften, hvor jeg lå i min seng og kunne høre at min mor og far græd. Der var blevet ødelagt så meget korn, og de anede ikke, hvorfra de skulle få føden til vinter.”

Efter konfirmationen kom Jens ud at tjene og får i 1896 tildelt en belønning af

”Sorø amts tjenestekarle og tjenestepiger” forening, fordi han har tjent det samme sted i 5 år hos gårdejer J.O.Pedersen i Stenbæksholm.

Præmiebevis for god og tro tjeneste.

Præmiebevis for god og tro tjeneste.

1901:F.T.     Christen Olsen f. 16.august 1829 i Karrebæk

                      Ane Marie Olsen f. 25.november 1835 i Fodby Sogn

                      Jens Christensen f. 4.august 1875 i Fodby Sogn

Niels Peter er flyttet hjemmefra og bliver konfirmeret i Karrebæk Kirke. Han har sikkert været plejebarn hos Moderens søster ? som ikke selv havde  børn.

1904:            13.september bliver Jens Christensen gift med Sidse Jørgensen fra Karrebæk. (F. 13.september 1875) Hun er datter af husmand Hans Jørgensen og Karen Pedersdatter.

Samme år kommer de hjem og overtager matr.nr. 8 i Skraverup. Huset var i dårlig forfatning. Der var kun en ko, og den havde tuberkulose.

1905:            Bliver huset bygget om og den gamle Christen og Ane Marie fik deres egen lille stue. Samme år får Jens og Marie deres søn Hans Christen Christensen.

1908: Matrikel nr.8 i Skarverup
	Marie og Jens Christensen
	Ane Olsen, Hans Christensen, Christen Olsen

1908: Matrikel nr.8 i Skarverup
Marie og Jens Christensen
Ane Olsen, Hans Christensen, Christen Olsen

1909: 	fejres der guldbryllup i Skraverup

Øverste række fra venstre:
Marie Christensen, Jens Christensen, Anne Christensen (svigerinde til J.C.), Ole Christensen (bror til J.C.), Maren Christensen (søster til J.C.), Hans Christensen, Vejmand, (bror til J.C.), Karen Christensen (svigerinde til J.C.), Karen Christensen (svigerinde til J.C.), Peter Christensen (bror til J.C.).
Nederste række fra venstre:
Anders Christensen (vejmandens søn), Maren Sofie (fjern slægtning), Hans Christensen (søn af J.C.), Guldbruden Ane Olsen, Gommen Christen Olsen, Marie Hans Peter (kusine til J.C.)
Margrethe Juhl Nielsen (vejmandens datter), Hans Christensen (plejebarn hos vejmanden)

1909: fejres der guldbryllup i Skraverup

Øverste række fra venstre:
Marie Christensen, Jens Christensen, Anne Christensen (svigerinde til J.C.), Ole Christensen (bror til J.C.), Maren Christensen (søster til J.C.), Hans Christensen, Vejmand, (bror til J.C.), Karen Christensen (svigerinde til J.C.), Karen Christensen (svigerinde til J.C.), Peter Christensen (bror til J.C.).
Nederste række fra venstre:
Anders Christensen (vejmandens søn), Maren Sofie (fjern slægtning), Hans Christensen (søn af J.C.), Guldbruden Ane Olsen, Gommen Christen Olsen, Marie Hans Peter (kusine til J.C.)
Margrethe Juhl Nielsen (vejmandens datter), Hans Christensen (plejebarn hos vejmanden)

1910:            21. november dør Christen Olsen, og i skiftet står der:

År 1910 den 21.november anmelder husmand Jens Christensen af Skraverup at hans fader lejehusmand Christen Olsen i går er afgået ved døden 81 år gammel. Afdøde der var under alderdomsunderstøttelse, efterlader sig ikke større værdier, end der vil gå til begravelsen, der bekostes af afdødes enke Ane Marie, født Bertelsen til hvem boet derefter på anmelderens begæring derefter bliver udleveret.

Jens overtager nu huset efter sin fader og fortsætter som jordbruger (husmand)

 1911:F.T.    Jens Christensen

                     Sidse Marie Jørgensen f. Jørgensen 13/9 1875 i                                  Karrebæk

                     Hans Christen Christensen f. 10/7 1905 Fodby Sogn

                     Ane Marie Olsen slægtning Jens Christensens moder

Hans Christensen ca. 8 år

Hans Christensen ca. 8 år

Men familien kunne ikke leve af jordbruget alene, så Jens må tage løsarbejde på gårdene rundt omkring.

Om vinteren havde han somme tider arbejde i skoven eller hjalp fiskeren i Skraverup.

De huggede hul på isen og trak vod efter store fisk.

En overgang kørte Jens også mælkerute for Fodby mejeri.

( Jens som mejerikusk for Fodby mejeri)

( Jens som mejerikusk for Fodby mejeri)

Jens blev senere medlem af husmandsforeningen og var dens repræsentant ved sendemandsmøder.

Han var desuden formand for Kvægassuranceforeningen og medlem af Fodby Mejeris bestyrelse.

1916:F.T.     Jens Christensen – husfader – landmand, husmand

                      Marie Christensen – husmoder – husgerning

                      Hans Christensen – barn

                      Ane Marie Olsen – slægtning – alderdomsunderstøttelse

1916:            27. juli dør Ane Marie. I dødsanmeldelsen står der: År 1916 den 28. juli anmelder husmand Jens Christensen Skraverup at hans moder

Ane Marie Bertelsen enke efter Christen Olsen der døde 20. november 1910 er afgået ved døden den 27. juli 80 år gl. Afdøde ejede ikke større værdier end der vil medgå til begravelsen der bekostes af anmelderen, der derfor har begæret boet udlagt. Boet er udlagt som begæret.

1921:F.T.      Disse tre folketællinger er ens:

1925:F.T.     Jens Christensen landbruger

1930:F.T      Marie Christensen hustru

 1929:           8. juli holder Marie og Jens sølvbryllup.

Marie og Jens Christensen
Med søn og svigerdatter
Karen og Hans Christensen

Marie og Jens Christensen
Med søn og svigerdatter
Karen og Hans Christensen

Jørgen fortæller om sine besøg i Skraverup. 

Jeg skulle altid sove i ”revnen” mellem bedstefar og bedstemor i et usandsynligt koldt soveværelse. Men når man havde fået den store tunge dyne over sig, blev der hurtigt varmt. I soveværelset havde min bedstemor et glas svesker stående. Der var altid koldt i huset, så derfor opholdt vi os mest i køkkenet, hvor der var varme fra komfuret. Den fine stadsstue blev kun brugt ved højtiderne, men den virkede altid fugtig og klam I spisekammeret var der så koldt, så vi først måtte have pølsen ind i varmen inden vi kunne skære i den. Hvert år kom vi på sommerferie i Skraverup, men det var altid i høstens tid, så vi kunne hjælpe bedstemor og bedstefar.

Karen og Jens

Jørgen og Marie

Min bedstefar var fantastisk dygtig til at slå med le, men jeg hadede når jeg skulle trække slibestenen for ham. Det tog ualmindelig lang tid, men til gengæld var leen lige så skarp som et barberblad.

En gang var vores plæneklipper gået i stykker og bedstefar slog græsplænen med le. Aldrig har plænen været så flot.

1937.             Sidse Marie dør. Sønnen Hans kommer hjem og overtager husmandsstedet.

 På matriklen bor nu:

Jens, Hans, Karen og deres lille søn Jørgen på 8 år.

 

                        Beboerne på Matr.nr. 8 i 1937

Beboerne på Matr.nr. 8 i 1937

I starten kører de det lille husmandssted videre, men det giver ikke meget overskud.

Hans, som er uddannet gartner, begynder derfor  at dyrke grøntsager på de 7 tdr. land, som hører til stedet.

Grøntsagerne sælges dels hjemmefra og dels på torvet i Næstved.

1947, 11.marts  får Hans og Karen en datter, Jette

Jens Christensen bliver boende på Matr. nr. 8a indtil han dør i 1959.

Jette fortæller om sin bedstefar:

” Da min bedstemor døde, kom min far hjem og overtog husmandsstedet. Min bedstefar flyttede derpå ind i en lille stue ved siden af køkkenet og levede på aftægt indtil han døde 84 år gammel.

Det var dejligt at have min bedstefar boende og han forkælede mig meget.

Jeg elskede at sidde på skødet af ham og holde mine hænder omkring det varme ”hoved” på hans lange pibe, mens han læste historier for mig

Vi gik sammen til købmand Røge i Skraverup og købte 100 g. blandede bolsjer. Så gik vi hjem og tømte posen på køkkenbordet og delte bolsjerne imellem os. Jeg fik min halvdel i posen og bedstefar gemte sin, i en lille metalæske, der havde været lappegrejer i. Det varede jo ikke længe før jeg havde spist alle mine bolsjer og så kravlede jeg op på skødet af bedstefar og stak min lille hånd i hans vestelomme, hvor han havde gemt bolsjerne. Selvfølgelig fik jeg lov til at smage dem også.

Bedstefar var ingen belæst mand. Han læste den daglige avis, og fik hvert år til jul ”Folkets almanak”. Den læste han fra ende til anden og fortalte os alt om Hundedage, Kattedage, Tamperdag og de Fyrretyve Riddere.

Da jeg var ca 10 år udkom ”Grimbergs Verdenshistorie”. Den købte han og forærede mig, men ville først læse den selv. Han startede på side 1 i første bind, og nåede at læse 5 bøger før han døde.

Bedstefar gik rundt i stor spidsnæsede træsko med halm i.

Han havde lange underbukser og langærmede undertrøjer på, året rundt. Selvfølelig også den uundværlige vest. Når det var sommer og meget varmt, spurgte jeg ham, om han ikke skulle have noget af alt det tøj af. ”Nej”, svarede han mig, ”for det holder varmen ude”.

Når det var hedebølge, kunne han til nød knappe den nederste op i den langærmede skjorte og rulle ærmet en omgang op.

Hvis han havde ondt i halsen, tog han om natten sin strømpe om halsen. Det skulle altid være den venstre strømpe, ellers hjalp det ikke.

Bedstefar hjalp meget til i gartneriet. Man så ham altid med en rive eller lugejern. Der måtte nemlig ikke være ukrudt, når der kom kunder.

Hver vinter savede og kløvede bedstefar 5 rummeter brænde ved håndkraft. Brændet blev til sidst stablet i nogle flotte runde brændestakke, som folk beundrede meget.

1955: Jens på sin 80 års fødselsdag 4. august 1955. Han har fået sin hvide søndagsjakke og sin stråhat på, tændt sin lange pibe og er klar
                           til at modtage dagens gratulanter

1955: Jens på sin 80 års fødselsdag 4. august 1955. Han har fået sin hvide søndagsjakke og sin stråhat på, tændt sin lange pibe og er klar
til at modtage dagens gratulanter

Desværre nåede min bedstefar ikke at opleve min konfirmation, som både han og jeg havde glædet os meget til.

Han bliver indlagt på Næstved sygehus 84 år gammel og dør 14 dage efter.

Men konfirmationsgaven havde han sørget for. Jeg fik en ring, som var lavet af bedstefars og bedstemors vielsesringe.

1961: Jettes konfirmation

1961: Jettes konfirmation

 

Udover at dyrke grønsager begyndte Hans og Karen også at lave udplantningsplanter. Et kæmpe arbejde, som krævede mange ømme muskler og dårlige rygge

Hans, Elna, Erling og Karen er i gang med priklearbejdet
Hårdt arbejde og ondt i ryggen

Hans, Elna, Erling og Karen er i gang med priklearbejdet
Hårdt arbejde og ondt i ryggen

Her er så resultatet af  alt priklearbejdet. En masse fyldte mistbænke, og  mange folk, som kom og købte  planterne.

Her ses de fyldte mistbænke med sommerblomster og planter til urtehaven.

Der var altid stor travlhed om foråret, når alle folk kom og skulle købe planter.

1968:            Som frilandsgartner var man altid afhængig af                           vejret, og ”forkert” vejr kunne ofte Ødelægge                           økonomien. I plantesæsonen skulle det helst være                     regnvejr og Jordbærsæsonen helst solskinsvejr.                         Men det lykkedes ikke aktid. Karen og Hans                               besluttede derfor at bygge nogle drivhuse og dyrke                   potteplanter.

1976:            1. januar 1976 lukker gartneriet, men Karen                               fortsætter med ”tørrede”  blomster og

                     Laver mange flotte kranse og buketter, som hun                          sælger.

1978:            Guldbryllup i Skraverup.

                     Karen og Hans med børnene Jette og Jørgen Og                        børnebørnene Jakob, Lene, Henriette og Bent

1988:            Karen og Hans når at fejre diamant bryllup 25.                          december

1989:            Hans dør og huset (matr.nr. 8a) bliver solgt til                          Nina og Per Morsbøl. Karen flytter til ”Musikbyen”                      i Næstved og lever et aktivt liv med OK-klubber                        Både i Karrebæk og Næstved.

                     Karen død som 94-årig 21. april 2002.

Karen og Hans med børnene Jette og Jørgen
	Og børnebørnene Jakob, Lene, Henriette og Bent

Karen og Hans med børnene Jette og Jørgen
Og børnebørnene Jakob, Lene, Henriette og Bent

Kommentarer

Inger Lund Hansen

29.10.2014 19:11

Hej Jette. Tak for dit svar. hvordan kan vi komme I contact med dig privat? Hilsen fra Inger I Canada.

Jette Melgaard

31.10.2014 21:25

Hej Inger.
Skriv til jettemelgaard@gmail.com
Hilsen Jette

Inger Lund Hansen

27.10.2014 01:28

Jørgen Christensen. Mon du husker Inger og Tage Hansen, som bor I Canada. Du og Tage var spejder kammerater. Kunne være sjovt at høre fra dig. Hilsen, Inger.

Jette Melgaard

29.10.2014 08:14

Kære Inger og Tage.
Selvfølgelig kan jeg huske jer.
Send jeres mail til os, og vi vil skrive til jer.
Hilsen Jørgen og Jette (lillesøster)

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden