Del siden

Alle gårde er sat sammen efter Frede Lunds papire.


Søndervej nr 12

Bækmosegård mat. 12 før hen nr.6

Bækmosegård var i 1787 lige som de andre gårde en arvefæsteejendom, og besidderen var Jens Poulsen født i ca. 1759. Han var gift med Karen Hansdatter som havde været gift med Peder Hansen. Som hun havde fåret en søn med Hans Pedersen. Med hendes første mand dør i 1777 og hun bliver gift med Jens Poulsen i 1784.

Så i 1787 er husstanden således:
Jens Poulsen Bonde, gårdmand
Karen Hansdatter Hustru
Hans Pedersen Søn af moderens 1 ægteskab
Peder Jensen søn af nuværende ægteskab
Ellen Thomasdatter Enke Karen Hansdatters moder
Jens Pedersen Tjenestefolk
Ole Nielsen Tjenestefolk.

Ejere og fæstere i 1801 er stadig Jens Poulsen og hans kone Karen Hansdatter.

Børn:
Hans Pedersen Fra første ægteskab
Peder Jensen Bodil jensdatter
Mette Jensdatter
Povl Jensen
Maren Jensdatter
Ellen Jensdatter.

Gården overtages af hans svigersøn Søren Pedersen i 1812, han bliver gift med hans datter Mette Jensdatter i 1810 den 6 juli. Jens Poulsen og hans kone går på aftægt, hos deres søn, Povl Jensen, hvor de bække dør. Karen Hansdatter i 1818 den 26 marts, og Jens Poulsen 7 August 1820.

Det er nu ikke fordi Søren Pedersen bliver så gammel, han bliver kun 45 år gammel og har gården indtil 1817 hvor efter han går på aftægt sammen med sin kone i et hus i Fodby. Han dør 3 juli 1830 men i 1823 får de en datter Karen Sørensdatter. Mette Jensdatter bliver senere gift med Hans Jacobsen den 18 april 1835. Han er Indsidder og daglejer.

Gården overtages nu af Peder Madsen, født 1790. som var gift med Marie Mikkelsdatter, født 1793 i Karrebæk sogn. De bliver gift 10 juni 1818 i Fodby da hun tjener i Fodby på dette tidspunkt. Husstanden er således i 1834:

Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Karen Pedersdatter Deres barn
Cathrine Pedersdatter Deres Barn
Jens Pedersen Deres barn, senere sognefoged
Christen Andersen Tjenestefolk
Jacob Pedersen Tjenstefolk
Karen Marie Henriksdatter Tjenestefolk

Livet går videre på gården og husstanden i 1840:
Peder Madsen Arvefæster
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Karen Pedersdatter Deres barn
Thrine Pedersdatter Deres barn
Jens Pedersen Deres barn
Lars Nielsen Tjenstekarl.

Husstanden i 1845:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Thrine Pedersdatter Deres barn
Jens Pedersen Deres barn
Lars Hansen Plejebarn under fattigvæsnet
Hans Sørensen Tjenestefolk

Husstanden i 1850:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Thrine Pedersdatter Deres barn
Jens Pedersen
Niels Jensen Plejebarn i søns sted
Peder Nielsen Tjenestekarl
Christian Pedersen Tjenestekarl
Lars Hansen Tjenestedreng.

Husstanden i 1855:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Jens Pedrsen Søn
Ane Marie Jensen Plejebarn
Peder hansen Tjenestefolk
Ane Sofie Hansen Tjenestefolk
Kristian ???? Tjenestefolk
Ane Sophie Jensen Tjenestefolk.

Husstanden i 1860:
Peder Madsen Gårdmand
Marie Mikkelsdatter Hans kone
Jens Pedersen Søn
Ole Hansen Tjenestefolk
Ellen marie Sørensdatter Tjenestefolk
Bodil Rasmussen Tjenestefolk
Anders Jensen Tjenestefolk.

Peder Madsen Dør af Lungebetændelse 30 Juli 1860 og Marie Mikkelsdatter dør af alderdom den 25 Marts 1868. Sønnen Jens Pedersen overtager gården, han er født 21 Juni 1829. Han bliver gift med Birthe Marie Jørgensen født 21 marts 1829, hendes forældre var Gårdmand Jørgen Pedersen og Christiane Jensdatter Holsted.

Hvornår han blev sognefoged ved jeg ikke men han besatte i mange år hvervet. Han modtog både Dannebrogsmændenes hæderstegn udnævnt den 24 Januar 1894 og fortjenstmedaljen i sølv for sit virke. Han var også i en længere årrække medlem af Fodby sogneråd. Han var flyttet til sin datter, på grund af svagelighed, da han dør af en operation for prostata. Han dør 13-8 1913.

Husstanden er således i 1870 hvor jens Pedersen har overtaget gården:
Jens Pedersen Gårdejer
Birthe Marie Jørgensen Hans kone
Anna Marie Pedersen Datter
Petra Jørgine Sophie Pedersen Datter
Jens Olsen karl
Jacob Poulsen Karl
Anders Peter Olsen Dreng
Christine Jacobine Nielsen Pige
Anna Elisabeth Nielsen Pige

Husstanden i 1880:
Jens Pedersen Gårdejer
Birthe Marie Jørgensen Hans Hustru
Anne Marie Pedersen Deres barn
Petra Jørgine Sophie Pedersen Deres barn
Lauritz Alfred Jørgensen Tjenestekarl
Jacob Jensen Tjenestekarl.
Hans Thomas Frederiksen Tjenestedreng.
Marie Esbensen Tjenestepige
Ane Marie Mortensen Tjenestepige
Niels Jensen Skolelærer
Caroline Iversen Hans kone
Hendrik Nicolaisen Tjenestekarl
Kirstine Jensen Tjenestepige.

Husstanden i 1890:
Jens Pedersen Sognefoged og gårdejer
Birthe Marie Jørgensen Hans kone
Søren Pedersen Søn medhjælp
Laurits Martin Pedersen Søn medhjælp
Hans Alfred Johansen Medhjælp
Laurine Rasmussen Kokkepige
Wilhelmine Jensen Mejeripige.

Købmand Christian Johannes Andersen

Søndervej 2 Fodby  Matrikel 12b 

Christian Johannes Andersen er født 8 juli 1904, i Ellebæk, en klynge huse ved Fuglebjerg. Hans forældre var gårdmand Erik Andersen og hustru Anna Christine Inger Marie Andersen. Her vokser han op og bliver konfirmeret i 1918 den 6 oktober.

Herefter kommer han i lære hos Aage Madsen i en blandet købmands-handel  i Østergade 9-11. Han får sit handelsmedhjælperbevis i April 1921, med en karakter på:

Regning mg

Bogføring ug -

Kontorarbejde mg -

Handels og vekselret g +

Orden med skriftlige arbejder mg -

Disse eksamenskarakterer giver hovedkarakteren mg -

Fra 1 november 1922 til 1 februar 1923 er handelsmedhjælper Andersen i Starreklint købmandshandel Starreklint station. Han får følgende anbefaling med sig:

Handelsmedhjælper Chr. John. Andersen har været hos mig fra 1 november 1922 til 1 februar 1923. Når Andersen fratræder sin plads her efter så forholdsvis kort tid, skyldes dette at forholdende nødvendiggør for mig at reducere forretningens driftsudgifter.

Jeg kan for den korte tid Andersen har været hos mig give ham det bedste vidnesbyrd idet hans opførsel såvel i forretningen som udenfor, har været fuldstændig tilfredsstillende, ligesom han er en flink ekspedient, og så vidt jeg kan skimme i besiddelse af evnen til at gøre sig afholdt af kunderne.

Sparreklint købmandshandel januar 1923

                        Schou

Chr. F. Jensen ejede Filialen i Sparreklint, han er Jyderup et par måneder hvor han får endnu en anbefaling:

Jyderup d. 28 marts 1923.

Chr. Joh. Andersen har været beskæftiget som ekspedient først i min filial Starreklinte købmandshandel fra 1 november 1922 til april 1923 og forlod pladsen der, grundet på at jeg afstod forretningen; han har senere været beskæftiget i min blandede købmandsforretning i en måned, men da jeg har for meget personale er vi blevet enige om, at han søger sig en anden plads.

Jeg kan anbefale ham som en flink, pålidelig ekspedient og er gerne til tjeneste med alle oplysninger. 

  Chr. F. Jensen søn.

Herefter er han i Ortved og Herlufmagle 1 år men forlader sin plads da han selv køber en forretning i Eskilstrup Kongsted sogn. Han bliver gift 12 juli 1925 i Tybjerg, med Ingeborg Bertha Larsen, husassistent i Orup. Født i Orup 18 februar 1903, datter af gårdmand Niels Peder Larsen og hustru Hanne Christine Marie Nielsen af Orup. Han driver forretningen i Eskilstrup til 1927 hvor han beslutter at sælge. Da han økonomisk er i vanskeligheder. Han sælger til Henry Peter Julius Hansen fra Høng.

Han flytter til Fuglede Holbæk amt, hvor han har ansættelse hos købmand Anders Peter Andersen. Her bor hele familien han her fået 3 børn, Else Borreby Andersen født Tybjerg 28-4 1925, Erna Borreby Andersen født Tybjerg 25-12 1926.

Et år i 1928 efter salget får han en vidneindkaldelse fra Bregentved-Gisselfeld birks ret. Manden han har solgt forretningen til har solgt noget inventar i butikken, som han havde pantsat til Johannes Andersen. I den kontrakt han har skrevet ved salget af købmandsbutikken står der at han har fået panteobligationer i en del af forretningen. Hvad dette ender med ved jeg ikke men i 1929, har han skrevet svar på en stillingsannonce i Berlingske Tidende      

Fuglede st. den 6 juni 1929

Bilet mærke “ 4827”

I henhold til deres annonce i “Berlingske Tidende”, tillader jeg mig høfligst at ansøge om den ledige plads.

Jeg er 26 år gammel søn af gdr. Erik Andersen Fuglebjerg og er oplært i bl. Forretning hos Aage Madsen Næstved hos hvem jeg har erhvervet mig en alsidig uddannelse i alt Forretning.

Efter end læretid fik jeg ansættelse hos hr. købmand Chr. F. Jensen søn Jyderup St. og forlod pladsen der grundet på indskrænkelser i forretningens drift.

Endvidere har jeg været ansat i Ortved Brugsforening, Herlufmagle i et år og forlod pladsen der, grundet på at jeg selv skulle have forretning.

Forretningen havde jeg i ca. 2 ½ år og arbejdede samme op for omsætning på ca. 80000 kr. til 30000 i kolonial og afstod den 5 december.

For tiden er jeg ansat som forretningsfører hos købmand Andersen Fuglede st., og forlader pladsen efter ejet ønske.

Jeg er perfekt såvel i enkelt og dobbelt bogholderi og vil gerne udvide mit kendskab til det, så meget som muligt

Jeg kan tiltræde pladsen som ansat, og er gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.

I det jeg refererer til mine tidligere pladser som anbefaler jeg mig til pladsen og …………

   Ærbødigst

Forretningsfører Chr. J. Andersen

Adr. Købmand Andersen Fuglede.

Om han får denne plads ved jeg ikke men den 21-12 1929 køber han Søndervej 2 matrikel 12 b for 3550 kr.de får en datter i Fodby Kaja Vibeke Borreby Andersen født 27-61930. han her sit virke her i Fodby indtil huset bliver solgt i 1982.

kilder: Folketællinger kirkebøger Andersen efterladte papirer.

På fodby og omegns lokalarkiv forefindes der arkivalier under  følgende numre.


På Fodby arkiv har vi følgende fra købmanden:

1. Billede Købmanden huset 1967-69 Drengen er Lars Petersen boede overfor købmanden

2. Æggebog fra 1932-33.

3. Kontrabog fra 1927.

4. Handlsmedhjælperbevis udstedt i 1904 for Chr. John. Andersen

5. Ansøgninger, udtalerser, og et brev fra kømand Andersens far og mor

6. Panteobligationer af 12b Fodby 1932,Brandforsikring af 12b Fodby 1929, kvitering for     betalt kontigent brandforsikring, 1932, Fra Eskildstrup købekontragt af en ford 1928,Panteobligation 1925, Skøde fra 1927 Eskildstrup Købmandsbutik.

7. Ejendoms og formuskema, driftregnskab , og en nota.

8. Vidneindkaldelse til Bregntved Gisselfeldt birks ret 1928

I 1906 bor han stadig på gården:
Jens Pedresen Gårdejer
Kristine Olsen Husholderske
Dorthea Christensen Tjenestefolk
Hanne P: Mortensen Tjenestefolk
Hans Henry Hartig Tjenestefolk
Carl Emil Jakobsen Lærer.

Derefter flytter Jens Pedersen til sin datter og der blev sat bestyrer på gården i en årrække så i 1911:
Lars Henriksen Gårdbestyrer
Anna Henriksen Hustru
Harald Henriksen Søn
Ingeborg Henriksen Datter
Karl Henriksen Søn
Henrik Henriksen Søn
Katrine Henriksen Datter
Maria Hansen Husgerning
Rasmus Rasmussen Landbrugsmedhjælper.

Jens Pedersen dør 13-8 1913, og gården bliver solgt til Gunner Kristoffersen. Så i 1916 er husstanden således.
Gunner Kristoffersen Gårdejer
Anne Kristoffersen Hustru
Svend Frimod Kristoffersen Barn
Else Elisabeth Kristoffersen Barn
Jens Olsen Kristoffersen barn
Agnes Johanne Petersen Pige
Karl Petersen Karl
Frederik Olsen karl
Ejner Kristoffersen Fodermester.

I 1921 står Johannes Silkensen som ejer med i 1921har han dog ikke ophold på gården, men opholder sig i Ringsted sammen med sin kone Margrethe Silkensen og barn Erna Silkensen. Der er i Husstanden også Annie Hansen Husmoder Alderdomsnydende, opholder sig i Skraverup, Dagmar Jensen Sygeplejerske Opholder sig i Fjenneslev.

Johannes Silkensen er født Skelby den 12 September 1890 og hans kone den 28 November 1896 i Fjenneslev. Han køber gården i 1918 og husstanden i 1925 er.
Jens Peter Johannes Silkensen Gårdejer
Rigmor Margrethe Silkensen Hustru
Agnes Rosenborg Barn
Erna Rosenborg Silkensen barn
Christian Rosenberg Silkensen barn
Aksel Sørensen Tjenestefolk
Aksel Olsen Tjenestefolk
Agnes Johanne Hansen Tjenestefolk

Husstanden i 1930:
Jens peter Johannes Silkensen Gårdejer
Rigmor Margrethe Silkensen Hustru
Erna Rosenberg Silkensen Barn
Agnes Rosenberg Silkensen Barn

Christian Rosenberg Silkensen Barn

Helge Rosenberg Silkensen Barn

Inger Johanne Frederiksen Tjenestefolk.

Erhard Mylius Henriksen Tjenestefolk


Kilder Kirkebøger folketællinger, Freder Lund papire Akavalieronline


På arkivet har vi følgende matrialer:

1. Billeder af Jens Pedersen Sognefoged og Danebrogsmand.

2. Jens Pedersens jordfærd.

3. Brandforsikring 1875.

4. Fæstebreve 1798, 1812, 1818.

5. Folketælling                                                    Jens Pedrsen sognefoged og Danebrogsmand
Fodby Forsamlingehus

Søndervej 5 matrikel 11c


Vedtægt

For

                                                Fodby sogns Forsamlingshus i 1905

1. Aktieejerne i Fodby sogn vælger en bestyrelse af 7 medlemmer, hvoraf 3 afgår hver andet år og 4 hvert andet. Første gang trækkes lod om afgangen. Den således valgte bestyrelse har den højeste udøvende myndighed angående Aktiekapitalen og den øvrige økonomiske forvaltning samt forsamlingshusets benyttelse. Det er bestyrelsens ufravigelige pligt at våge over en sømmelig brug af forsamlingshuset, og navnlig har bestyrelsen at påse, at misbrug af spiritus ikke finder sted. For at forebygge dette, fastsættes det som en - også af enhver generalforsamling - urokkelig bestemmelse, at udskænkning og nydelse af spiritus ingen sinde må finde sted i nogen af forsamlingshusets lokaler, uden efter bestyrelsens særlige i hvert enkelt tilfælde givne tilladelse.

2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, der indvarsler til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse.

3 Aktierne skal lyde på navn og bopæl og kan transporteres til navngiven mand. Transporten forevises og noteres i en dertil indrettet protokol, der er i bestyrelsens varetægt.

4. I juli måned hvert år afholdes generalforsamling, hvortil enhver i Fodby sogn boende aktionær har adgang og ret til at afgive stemme angående det foreliggende, og hvor bestyrelsesvalg foretages samt muligt aktieudbytte udbetales. Aktionærer, boende udenfor Fodby sogns grænser, har samme ret til udbytte af deres aktie som de i sognet boende, men har ingen stemmeret i selskabets anliggender.

Mulige forandringer i disse vedtægter med den i § 1 nævnte undtagelse kan foreslås og vedtages med simpel stemmeflertal med dog kun, når en tredjedel af aktionærerne er mødt på generalforsamlingen.


Fodby Forsamlingshus

Fodby forsamlingshus blev indviet 9 november 1905, men allerede i 1878 stiftedes man Fodby byggeforening som et aktieselskab med detformål at skaffe et forsamlingssal og lokaler til en forbrugsforening.

Salen indrettedes oprindeligt hvor Fodby brugsforening havde butikslokaler, i fodbygade 22 og efter regnskaberne at dømme blev den benyttet meget flittigt. Der holdtes en del foredrag og møder, samt selskabelige sammenkomster men det var under trange forhold, især for brugsforeningens vedkommende.

I 1890 var det Jens Jensen og hans kone Karen Sofie Jensen der var uddelerpar i brugsen. De havde 3 børn:

Johanne Kirstine Jensen
Ellen Dorthea Jensen
Pauline Marie Jensen.

I 1901 er det så Niels Peter Petersen og Maren Sofie Jørgensen der står for brugsen. De har 3 børn:

Kristen Julius Petersen
Peter marius Petersen
Jørgine Kristine Petersen.

Og så har de en tjenestepige Mary Alvilda Jakobsen

En bestyrelse bestående af grd. Knud Lund som formand, samt pastor Mejnertsen, lærer Niels F. Andresen, stenhugger Ludvig Klausen, grd. J Petersen Fodby, grd. Rasmus Andersen og tømmer Hans Nikolaj Jensen, Bistrup, vedtog på et bestyrelsesmøde d. 2 juni 1905 at modtage et tilbud på opførelsen af et forsamlingshus.

Arbejdet overdroges til tømmer Kr. Sørensen, Vallensved, og murer Fr. Madsen, Bistrup til en samlet sum af i alt 6220 kr. kørsel af de fleste byggematerialer besørgedes af sognets beboere vederlagsfrit og allerede i november stod huset færdigt til at tage i brug.

Som vært for huset antoges Møllersvend Lars Jensen og hans kone Anna Jensen fra Tappernøje, han var samtidig Ostehandler. De havde 3 børn:

Helga Jensen
Emmy Jensen
Hedvig Jensen

Til indvigelsfesten var Pastor Mejnertsen og forstander Dam, Brøderup, inviteret som talere, og senere på måneden holdes den første selskabelige sammenkomst.

Hvornår Hans Larsen bliver vært i forsamlingshuset ved jeg ikke men det er et sted fra 1910 og frem, for i 1916 i folketællingerne står de som vært i forsamlingshuset og han er arbejdsmand.

Hans Larsen er født i Saltøby den 29 dec. 1874, og døbt i Vallensved kirke, forældrene, Lars Larsen og Bodil Marie Hansdatter, flyttede til Fodby i 1875, bortset fra nogle korte afstikkere, har han boet i Fodby det meste af sit liv.

Hans far Lars Larsen blev født i Bistrup 1 april 1839 som næstyngste af en børneflok på 6, konfirmeret i Fodby kirke den3-4 1853 med karakteren GX og MG. Lars Larsen kom ud af tjene i Vallensved i 1854. Han var arbejdsmand i agerbrug og kirkeværge. Lars Larsen blev gift med Bodil Marie Hansdatter 16/12-1871 i Vallensved kirke.

Hans mor Bodil Marie Hansdatter født i Saltøby den 4 maj 1845 som den ældste af 5 søskende, døbt i Vallensved kirke den 8 juli 1845. Hun blev konfirmeret den 11/4 1859 i Valensved kirke med karaktererne GOD, MEGET GOD. Blev gift den 16/12-1871 og fik 3 børn hvoraf 1 døde ca. 10 md. gammel.

Maren Kirstine Marie Hansen født 15 sep. 1887 i Stenbænksholm som den ældste i en børneflok på 7og døbt i Fodby kirke den 17 dec. 1887, forældrene.

Hans Peder Hansen og Karen Marie Hansen boede i Stenbænksholm. Hans Peder Hansen blev født den 13/12 1864, konfirmeret 20/4 1879 i Fodby kirke med karaktererne TG og MG, blev gift med Karen Marie Hansen den 17/12 samme dag som deres ældste datter blev døbt, var arbejdsmand. På sine ældre dage var han kroniks syg og uarbejdsdygtig.

Hendes mor Karen Marie Hansen født i Menstrup den 31/-1867. Konfirmeret 24/4-1881 i Marvede kirke med karakteren MG og MG, (aldersdispensation), er dem er den yngste af 5 søskende.

Hans Larsen og Marie Larsen var værter i forsamlingshuset i 38 år, samtidig har Hans Larsen passet Bregnebjerg telefoncentral som i mange år var indrettet i forsamlingshuset, desuden var han ringer og graver ved kirken, samt udførte en del dræningsarbejder, og han har i årevis kalket mange gårde til pinse.

Han udførte alt med omhu og stor flid når Hans Larsen var optaget andre steder, var det Marie Larsen der sørgede for hjemmet og telefoncentralen, Marie Larsen har aldrig boet uden for Fodby sogn, og var altid meget flittig. Da hun blev gift som 18-årig var hun tjenestepige hos Knud Lund, hun er en af dem i familien der er blevet ældst

,

Hans Larsen og Marie Larsen samt deres børn.

Hans og Marie fik 11 børn hvoraf 1 døde som 6-årig formegentlig af menegitis. De blev æresmedlemmer af forsamlingshuset, da det havde 50 års jubilæum i 1955.

I årene har man holdt mange feste og generalforsamlinger, foredrag og ikke mindst gymnastik. Gymnastikforeningen blev stiftet samme år som forsamlingshuset, og man brugte salen i forsamlingshuset til at gøre gymnastik i.

Fra 1923 og frem til slutningen af 20-erne blev der afholdt maskerade i Fodby forsamlingshus, dette blev afholdt i samarbejde med socialdemokratisk forening og husmandsforeningen

Den første Maskerade blev holdt Mandag den 12 februar 1923 og det var for begge foreningers medlemmer. Alle skulle bærer masker, og masken skulle falde kl. 21. Man uddelte 4 præmier, til de 2 smukkeste damer og til de 2 komiske herre. Det var de 2 formænd der i fællesskab skulle købe præmierne som skulle henholdsvis koste 6 kr. for førsteplads og 4 kr. for anden plads, og man havde fællesspisning med medbragt madkurv. Dette har sikkert været afløseren for de årlige tilbagevendende fastelavnsridt i Bistrup.

1 februar 1946 vedtog husmandsforeningen man at holde Dilettant, og den første opførelse blev holdt den 24 marts 1946 med generalprøve samme dag kl. 3 eftermiddag og kl. 18 aften skulle man opfører forrestilingen. Billetprisen var gældende for hele aftenen og for ældre kostede det 2 kr. og for unge 2,50 kr. Musikken var frk. Sauls Orkester og man måtte leje et klaver til musikken.

50 års jubilæum.

Onsdag den 9 november 1955 fejre man 50 års jubilæum idet huset havde indvielsesfest samme dato i 1905. Siden indvilgelsen har huset gennemgået forskellige forbedringer og udvidelser, og navnlig i det sidste årstid før jubilæet er der ofret meget, så lokalerne kunne fremtræder i meget smuk stand.

Fodby sogn er jo ikke så stort, men alligevel ret spredt, og det kneb med at samle de fjernest boende, hvorfor økonomien ofte har været vaklende. Bestyrelse bestod i 1955 af smedemester Åge Christiansen, Bistrup, formand, forp. Fr. jensen, Bistrup, Fisker Ejner Petersen, Skraverup, grd. H. Bach, Smedemester Christensen, Tømmermester P. E. Madsen og gdr. P. o: Madsen. Fodby, disse personer har gjort et meget stort arbejde, og det er al anderkendelsre værd.

Jubilæumsdagen blev blive fejret med en fest, der er tilrettelagt således at alle aktionærerne kan deltage, og bestyrelsen venter for en gangs skyld lokalerne fyldt til trængsel.

Som en ekstra ydelse afgik der med forventet tilslutning rutebil fra Stembænksholm.

Formanden, smedemester Christiansen, Bistrup bød velkommen til den store forsamling under fællesspisningen af medbragt mad, og senere gav han en oversigt overforsamlingshusets historie.

Den tidligere vært, Hans Larsen og hustru, der har været værtsfolk i forsamlingshuset i 38 år, blev derefter under stærkt bifald udnævnt til æresmedlemmer.

Der blev tillige talt af sognerådsformanden, lærer Høsvig, smedemester Christensen, Fodby, montør N. K. Christensen, der overrakte et bordflag fra gymnastikforeningen, Centralbestyrer Peter Larsen, Fodby, Pcist. Chr. Larsen, Guderup, overinspektør Carl Christiansen, København, og forfatteren Bang Petersen, Fodby.

Endvidere blev der sunget, to til festen forfattede sange og der herskede aftenen igennem en fornøjelig stemning. Der sluttedes med bal til Mathilde Sauls orkester. I en pause blev der bortloddet en del gevinster, som var skænket i dagens anledning.


Bregnebjerg telefoncentral.

I 1881 blev den første telefoncentral oprettet i København, med 22 abonnenter. Samtalerne ekspederedes af en telefonist, som kunne - men ikke måtte - lytte til samtalerne.

Jobbet som telefonist gav naturligvis et indgående kendskab til folks gøren og laden. Alle kendte alle i den lille landsby, og det gav nogle ekstra ydelser, når man ikke kunne huske nummeret på en person, sagde man bare “stik mig smeden eller stik mig købmanden“.

Når en abonnent ønskede at telefonere, foregik det via centralboret med klapper der faldt ned og med propper hvorigennem samtalerne foregik. Når så samtalerne var færdige ja så faldt en anden klap ned, og så tog man proppen ud og man skulle huske at ringe af fortæller faster Ida. Det foregik med håndsving i starten, og senere med en knap.

I Fodby var Hans Larsen centralbestyrer, den lå i forsamlingshuset med åben fra kl. 7 til 20 i Marts til Oktober, og fra November til Februar åben fra 8 til 20. På helligdage fra 8 til 11. Senere til kl. 16. Den havde 35 abonnenter i 1924, fordelt på i Fodby, Bistrup og Guderup. Nr. 1 havde Hans Lund, og Niels Sørensen Bistrup skole nr. 2, senere blev det Fodby station der havde nr. 2.

Faster Ida fortæller at hun ikke kan huske hvornår den blev startet, men at hun sad der siden 1939, da var hun 10 år gammel, det var ikke lovligt, men alle farmors børn også Peter har hjulpet til med centralen. Farmor sad der i starten, men hun skulle jo også passe forsamlingshuset. Ida fortæller at de ikke kunne deltage i fester før klokken 16, for telefonen skulle jo passes. Senere blev det at man skulle passe telefonen døgnet rundt. Det foregik ved at man satte en alarm op i soveværelset. Man skulle jo kunne få fat i brandvæsnet eller lægen siger Ida.

Senere blev centralen flyttet op hos min farbroder Peter, Ida siger at hun ikke husker hvor det blev gjort, men at hun stadig hjalp til der omme når Peter skulle ud til et eller andet. Han havde ellers en dame fra Stenbæksholm til at sidde der, men hun skulle jo også have fri.

Ida og jeg blev enige om, ved at regne tilbage, at centralen ca. stoppede i 1972 da der blev fuldautomatiseret.

1924 var der 35 abonnenter
1943 var der 60 abonnenter
1949 var der 81 abonnenter


Fra fødslen af Fodby Sogns Forsamlingshus.

Skrevet af Svend Rostrup Bistrup, en artikel

der blev bragt i Landbrugs nyt, med billeder tegnet af Ellen Valentin

”Fodby Byggeforening dannedes i begyndelsen af 1878 med det formål at skaffe Forsamlingssal og lokale til en Forbrugsforening” (udpluk fra protokollen dateret 1900).

Der dannedes et aktieselskab hvor der blev udstedt 41½ aktier á kr. 2.075,00. Samtidigt blev der i den lokale bank i Næstved optaget et lån på kr. 1.800,00.

Der blev indgået en lejekontrakt på 50 år for et stykke jord i Fodby by. Der skulle svares kr. 10,00 i grundskat til Fodby gård.

Jordstykket ligger i dag på Fodbygade 22, hvor Fodby brugs indtil for nyligt, havde til huse. Huset opførtes af murermester Holst af Karrebæk, var færdigt 1 juli 1878 of kostede kr. 3000,00 kr.

Forbrugsforeningen boede til leje i forsamlingshuset, hvor de betalte kr. 11,00 i årlig leje. De overtog resten af den 50-årlige forpagtningsret og bygningerne i 1905, da der efter åben licitation var indhentet tilbud på opførelsen af det nuværende forsamlingshus.

Den 2 juni 1905 ”antages et skriftligt tilbud fra tømmer Kr. Sørensen, Vallensved og murer Fr. Madsen Bistrup på 6220,00” til opførelse af huset. Det var på lejet grund, og grunden blev først købt i august 1913 af gårdejer Lars Hansen, Fodby for kr. 500,00 og blev udstykket til matr. Nr 11c Fodby.

Det nye hus indvies 9. November 1905 kl. 16.30 med foredrag af bla.a. Fodbypræsten Meinertsen, der var meget aktiv i forsamlingshusets bestyrelse i en lang periode.

Af protokollen kan man se, at familien Lund ofte har besat formandsposten og altid har været en af de meget stabile bærende kræfter i tiden fra 1900 og op til i dag, startende med gårdejer Knud Lund, der efterfulgtes af hans Lund og som senest blev fulgt af Ingelise Lund.

I 1917 installeres der elektritet og siden blev telefoncentralen ”Bregnebjerg” oprettet i forpagterboligen. Først i 1946, da centralen flyttedes fik forsamlingshuset eget telefonnummer. Det var først i 1970 at der lægges centralvarme i alle bygninger, der tidligere havde været opvarmet af kakkelovne. Således står der at man i 1833 anskaffede kakkelovn til store sal, ”da den gamle ovn er aldeles ubrugelig”.

For ikke at tage for meget plads op, var der garderobe på loftet, og udover at det under krigen kostede 5 øre at hænge frakken deroppe, er der stadig lokale beboere, der kan huske, at der blev kissemisset deroppe bag skorstenen.

Den vært der har været der længst (38 år) var arbejdsmand hans Larsen og fru Marie, der i den periode fik 11 børn. De blev antaget pr. 1 juni 1911 og var der til 1 oktober 1949.

Den første gang der omtales dilettantforestilling er i 1956, hvor landboungdommen opfører ”Fiskertøsen”. Året efter nævnes det også, men selvfølgelig har der været spillet lokalt tidligere. Det er vest først i de sidste tre år , hvor der igen med stor succes og lokalt engagement er opført dilettantforestillinger for røde lygter. Initiativtager og drivende kraft har været dagplejemor Connie Hansen, Fodby.

Der har fra ældre tid været tradition for at sognets skoler holdt juletræ for eleverne i forsamlingshuset. Den første gang der holdes egentlig juletræ fra forsamlingshusets side er i 1962, hvor Margretheskolen meddelte, at de kun holder juletræ for skolesøgende børn. Siden da har der været juletræsfest i huset, og på nær et par svipsere er det altid d. 28 december.

Protokollerne nævner et utal af gange, hvor der bygges om. De rigtige store ombygninger har fundet sted i 1954, hvor bla.a. skiffertaget lægges på, men 1970 og 1978 er også datoer sognets indbyggere husker. På den tid var der store diskussioner om husets fremtid, bla,a. p,g.a. at de veterinære myndigheder havde været på besøg og forlangte forbedringer der løb op i et pænt stort beløb. Sidst er forpagterboligen udvidet og renoveret, og igen er det sket med frivillig arbejdskraft og velvillig bistand fra de lokale håndværkere.

I dag har Fodby Forsamlingshus en indretning, et udseende og en kapacitet, der er tidssvarende, og hertil et aktivitetsniveau, der nok skal bære det velbrugte hus godt ind i det nye årtusinde.

Leje før 48 efter 48 1957

Stuenkr. 5,- kr. 7,- kr. 10-

Lille sal kr. 10,-kr. 15,- kr. 25,-

Stor sal kr. 15,- kr. 20,- kr. 40,-

Hele huset kr. 25,- kr. 35,-1) kr. 60,-

1) dog kr. 40,- m/ klaveret.

1945

9/11 40 års jubilæum ” fælles kaffebord og underholdning af gdr. Bang Petersen, Fodby og derefter bal med Søndergaard Andersens orkester”.

1955

50 års jubilæum. Der skulle være fællesspisning, ”men værtens kuvertpris på kr.13,- blev forkastet og i stedet begyndte festen med spigsning af medbragt madkurv. Forsamlinghuset gav en pilsner el. sodavand”.

1995

90 års jubilæum. Der er stor reception, hvor Erna har inviteret bogmester Sv. Aage Andersen.

Der har altid været en form for banko i forsamlingshuset, men jeg tror at spillet den 29 december 1980 har slået alle rekorter med ikke mindre end 296 deltagere.

Foreninger, der har lejet sig ind gennem tiden:

1900

Foredragsforeningen
Fodby Sogns afholdsforening

1901

Afdansningsbal v/ danselærer garderhusar Jensen
Mejeriet Fodby

1903

Frelsens hær
Husmandsforeningen
Ungdomsforeningen
Haglskadeforeningen
Hesteavlerforeningen
Venstre Foreningen

1905

Brandforsikringsforeningen
2 maj 1905 Fakir Assim laver forestilling leje 2 kr.

1906

Spareforeningen
Gymnastikforeningen
Fodby Sogns Sygeforening
Hesteassuranceforeningen
Afholdsforeningen ”Stjernen”
6 april Skuespiller Nielsen oplæser, afgift 20 % af entreindtægterne.

1907

Fastelavnsforeningen
Telefonforeningen
Understøttelsesforeningen

1908

Det radikale venstre
Fodboldforeningen

næstved arkiv kirkebøger folketællinger familien og svend rostrup


På arkivet har vi følgende fra fodby forsamlingshus

1. Rasmines bryllup dillitant billede 1935-36

2. Aktiebreve.

3. Ramsmines bryllup manuskript fra 1956. 

4. Manuskript til Tre dages hæfte.

5. Gymnastik i forsamlingshuset 1976 børn billede.

6. Dilletant 1958-59, 7 billeder.

7. Dilletant Hosekræmmeren 12 billeder en gang i 1960-erne.

8. Husmandsforeningens Jubilæum 3 billeder.

9. Gymnastikopvisning ca. 1965 5 billeder.

10. Ishuset ved forsamlingshuset 4 billeder.

11 Fragtbrev fra Carlberg 1943.

12. Avisartikel fra 2001 om banko.

13 Bankospil i Forsamlingshuset billede

14. Forsamiligshuset billede fa ca. 1910.

15 Konfirmation 1964 Torben Pedersen Skraverup.

16. Avisartikel forsamlingshuset 100 år.

17. Marie og Hans larsen værter i Forsamlingshus på skovtur billede.

18. Gymnastik 1916 opstilling foran forsamlingshuset billede.

19. Soldaterbillede Hans Larsen.

20.  Artikel fra landbrugsbladet 1999 og forsamlingshus.

21. Gymnastik 1925 billede.

22. Avisartikler om dilettant 2010-11.

23. Avisartikel 1978.

24. Festsang Folmer Madsen 1980 70 år i forsamlingshus.

25. Bodil Hansdatter med børn af værter Marie og Hans Larsen. billede.

26. Diletant Genboerne billede 1946.

27. Høstfest.

28. Hans og Marie larsen med børn billede 1915-20.

29. Regning fra 1968 for 26 kuverter.

30. Børn af værter marie og Hans larsen ca. 1925.

31. Aksiebreve.

32. dilettant 2014 den svævende jomfru cd.

33. Dilettant 1948 kludekræmmerens tøs.

34. Dilettant 1944 oldemors billede.

35. Fredelunds beretning om forsamlingshusets opståen.

36. Afskedsfest for pastor Nyboe i forsamlingshuset.

37. Dilitant ukendt år og stykke.

38. gymnastikforeningen holder fest tækst sjov og balade.

                                          Oldemors billede 1944

 Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Birthe Marie Jørgensen dør 6 Februar 1891 62 år gammel, og Jens Pedersen får en husbestyrerinde. Husstanden i 1901:
Jens Pedersen Gårdejer
Anna Andersen husbestyrerinde
Regina Jørgensen Husgerning
Sophie Hansen Husgerning
Rasmine Nielsen landbrug
Jørgen Hansen Landbrug
Kristian Næstved landbrug.

.

1 barberkniv og skramlerie * 3m *

1 spinderok 1rbd. * *

3 flasker og 1 u*** * 1m 8sk

3 spyleskåle og 3 underkopper og 1 overkop * 1m 8sk

1**** 1 tepotte og 1 ølglas * 2m *

1 blåmalet træflaske * 2m *

1 par kerter * 1m *

I Gangen

1 gl. blåmalet egekiste 1rbd. * *

I det lille kammer

1 fyrretræssengested 1rbd. 2m *

1 sortstribet dyne * 4m *

I øverstestuen

1gerinbeslaget egekiste 4rbd. * *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

1 par do do 2rbd. 2m *

1 par hørlærreds lagen 2rbd. 2m *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

7 par blårlærreds lagen a 2rbd2m 18rbd. 4m *

8 hørlærreds skjorter a 10mark 13rbd. 2m *

4 blårlærreds lagen a 1rbd. 4rbd. * *

1 hørlærreds skjorte 1rbd. 4m *

2***lærreds *** * 2m *

1***sofa med grønt betræk 9rbd. * *

1 rødmalet fyrre slagbænk 3rbd. * *

*** ***(4*) 1rbd. 2m *

5 flasker og 1 glas * 1m 8sk

3 forskellige skåle 1rbd. 3m *

1 ege slagbord 1rbd. 2m *

1 lille dragkiste 2rbd. * *

1 fyrre klædekiste 2rbd. 3m *

4 blå og rødstribede lærreds forklæder 2rbd. 4m *

2 langærmede hvergarns trøjer 2rbd. * *

1 kortærmet do do * 4m *

2 stribede hvergarns skjorter 2rbd. 4m *

5 forskellige tørklæder * 3m *

8 blårlærreds særke 9rbd. 2m *

9 hørlærreds do 13rbd. 3m *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

2 hvervgarns trøjer, buller, og vadmels skjorte 3rbd. * *

1 blåmalet fyrre klædeskab 7rbd. * *

1 blå hvadmels frakke 5rbd. * *

1 par bukser, 1 trøje og 2 veste 5rbd. * *

1 fruentimmer kjole 5rbd. * *

1 do frakke 4rbd. * *

1 gl. hat og 2 kyser 1rbd * *

16 nøgler blå hvergarn 1rbd. * *

4 par blårlærreds særke 3rbd. 3m *

3 pudebetræk og 1 lille dug 1rbd. 3m *

2 specielle inlæg i mahogni 4rbd. * *

6 skilderier * 1m 8sk

15 hørlærreds liin 2rbd. * *

5 kroge * 2m 8sk

1 lærreds tørklæde * 3m *

3 kulørte huer * 3m *

3 agehynder 1rbd. 3m *

1 grønmalet sengested med blå ternet omhæng 7rbd. * *

3 lange sortstribede hovedpuder 6rbd. * *

2 korte do do 2rbd. * *

1 sortstribet underdyne 6rbd. * *

1 hvergarns nattrøje 1rbd. 2m *

1 gl. rok og 1 stol * 3m *

1 fyrre slagbord 1rbd. 3m *

1 fyrre slagbænk 2rbd. * *

1 gl. klods kurv, 1 par vanter og 1 hue * 3m *

2 par porcelænskopper, 1 do tepotteog 1 do kaffekande * 2m *

1 gl. frakke, 1 par bukser, 1 vest og 1 gl. stolt** 2rbd. * *

1 par hestedækkener og 1g****slag 3rbd. * *

1 hek og hue og 1 par støvler 1rbd. * *

1 lærreds forklæde og 1 grøn vadmels klokke 1rbd. * *

1 par blårlærreds bukser og 1 par strømper * 4m *

1 lille dreils dug, ***stribet lærredsforklæde

Og 2 do hørlærreds 1rbd. 3m *

I køkkenet

1 kedelkrog og ildtang, 1lille og 1 stor trefod 1rbd. 4m *

1 stegepande * 4m *

1 lille kobberpotte og 1 do gl. si og 1 fyrrefad * 3m *

1 par sko, 1 gl. kurv og 1 gl. k***, et hyldebrædt * 3m *

1 bliklysestage og saksog 1kobber kaffekedel 1rbd. 3m *

1 par kobber kedler 5rbd. * *

1 do bryggerskedel 8rbd. * *

1 ølfjerding og 2 baljer og 1 bænk * 5m *

1 dejtrug på fod 1rbd. * *

1 skæppe, og 1 gl.standerfjering * 4m *

1 rødstribet overdyne 10rbd. * *

1 gråstribet do 7rbd. * *

2 lange blåstribede hovedpuder 6rbd. * *

3 gl. sold med skramlerier * 2m *

9 kjole flores * 2m *

2 halmtønder og 1 fjer*** 5rbd. * *

1 håndkværn 3rbd. * *

1 hakkebræt, 1 øltragt og 1kødblok * 3m *

1 haspe og 1hyppekværn og 1**** * 2m *

1 kærn og 1 fræflødekande 2rbd. 3m *

2 ørebaljer 2rbd. * *

2 mælkespande og 1 dragh 1rbd. * *

2 vandspande 3rbd. * *

1 stor jerngryde 3rbd. * *

1 messingkedel 3rbd. * *

1 sold, 1strippe og 1 bænk * 4m *

1 vask og 1 tallerkenrække 2rbd. * *

9 lerfade og 6 forskellige tallerkner 1rbd. 3m *

1 lille jerngryde 1rbd 3m *

3 mindre do 2rbd. * *

1 jern æbleskivepande og 1 stegepande 1rbd. * *

1 kaffemølle,1 smørske og 1træflaske 1rbd. * *

3 potter, 1 skål og 3 forskellige tallerkner * * 12sk

2 madskeer og 1 par kerter * 4m *

1 køkkenbord og 3 knive 1rbd. * *

1 tallerkenrække, 1 kødgaffel,****, 1rivejern,

Stersejern og 1 k*** kniv 1rbd. 1m *

1 stol og 1 lille trappe * 3m *

1 stor jerngryde 1rbd. 3m *

6 flæskekroge, 1spade og 1 gl jernskuffe * 1m *

1 grøn hvadmels skjorte med hvervgarns trøje 1rbd. * *

1 forklæde, 1 gl. trøje og 1 skammel * 1m 8sk

1 hynde og 3 ternede lærredsforklæder 1rbd. 3m *

1rødnattrøje, 1 stk stribet lærred nogle gl. blå klude og1** * 3m *

2 hyldebrædder og 1 par sko 1rbd. 1m *

1 gl. kurv og 1 ostekar * * 12sk

I spisekammeret

17 siebøtter 2rbd. 5m *

20 lerfade og 1 lerkrus 2rbd. 1m *

6 forskellige krukker 1rbd. * *

1 jerngryde, 1 kurv og1 sigte * 3m *

1 saltkar med låg 6rbd. * *

1 lille **** anker * 3m *

1 lille kar og 1 sildefjerding 2rbd. * *

7 korsfadet fyrrebord 1rbd 3m *

1 tallerkenrække med 16 par *** tallerkner 1rbd. 4m *

1 blik durislag 1 pyramide med adskillelse * 1m 8sk

1 stol 1 bænk * 3m *

2 baljer og 2 dejtrug * 4m *

1 sennepskværn og 1 smør trug 1rbd. * *

På loftet

14 sække og 1 poste 5rbd. * *

3 gl. dækkener * 3m *

3 standart tønder * 5m *

1 jern stegerist og 1 hegle * 3m *

En del jernskrammel 3rbd. * *

5 gl. dækken gjorde og 4 lædergrimer med 2 jerntøjler 1rbd. 3m *

5 muleposer * 2m 8sk

Nogle gl. hoved stol og grimer * 1m *

1 gl. kakkebrædt og 1 gl skrue * 2m *

1 hesteskuffe og 1 gl. h** og 1 pose * 1m 8sk

3 kurve og 2 stander**** * 3m *

1 sækkevogn og 2 lerpotter * 4m *

6 hørgarn 2rbd 2m *

1 garnvinde, 1 haspe, 1 lille stol og nogle skramlerier * 3m *

1 håndkværn, 1 sold, 1*** og 1 gl skot 1rbd. * *

30 stk hjuleger, og 2 stk brædder 1rbd. 4m *

2 * tækkegarn og 1 gl. krukke * 3m *

3 skottetræer og 1 garnvinde * 2m *

2 uldsok, 1sok , 1 gl. le, og 2 majreder * 1m *

3 løsholter, og 2 stolper 1rbd. 4m *

2 aksler og kiepstokke, 2*** og 1 langvogn * 2m *

1 gl. sofa 2rbd * *

4 leer * 2m *

1 par støvler 2rbd. * *

2 sengestolper, 1 bræt og 1 hegle 2rbd. * *

3 lerkrukker * 3m *

10** blårgarn 2rbd. 3m *

10** hørgarn 3rbd. 3m *

1 ru. Blegegarn 4rbd. * *

1 par bukser * * 12sk

I gården

5 favne bøgebrænde a 4rbd. 20rbd. * *

2 bede medslange og 13 støtter 4rbd. * *

2 svin 20rbd. * *

2 søer 6rbd. * *

5 grise 5rbd * *

1 søbetrug med stene 1rbd. * *

4 svinetrug og en del træskrammel 1rbd 4m *

1 tjærestander og 1 lille stige * 2m *

1 hjulbør * 3m *

3 læs brænde 2rbd. * *

1 kørestol og 1 standart tønde * 4m *

1 ostestok og 2 tjærekander * 1m 8sk

1 kar og 1 sildefjerding og 1 vandtrug 1rbd. * *

I karlekammeret

1 sortstribet overdyne 6rbd. * *

1 rødstribet do 9rbd. * *

1 par blårlærreds lagen 2rbd. 2m *

3 lange blåstribede hovedpuder 8rbd. * *

1 gulstribet underdyne 8rbd. * *

1 sortstribet do 3rbd. * *

1 stander sengog 1 gl. stol 1rbd * *

I loen

1 rensemaskine 5rbd. * *

2 baljer og 1 stige 1rbd. * *

1 skærekiste med kniv 1rbd. 4m *

8 lægter 1rbd * *

3 læs stangstroer 4rbd. * *

4 høtyve og 1 halmtyv 1rbd. * *

½ læs langhalm 1rbd. * *

6 grebe og 4 skovle 1rbd. * *

1 jernstang, 1 hakke og 1 mukkert 3rbd. * *

2 hulskuffer * 1m 8sk

2 huggeøkser og 1høtyv 1rbd. * *

3 beistuge 3rbd. * *

1 stor stug 1rbd. * *

1 høvlebænk 2rbd. * *

2 høvle og 3 håndøkser 1rbd. * *

Adskilligt værktøj 1rbd. * *

4 jernvogge og 1hammer * 5m *

1 brostøder, 1 klemme og 1 tang, 1 hammer 1rbd. 3m *

1 gl kasse med adskilligt * 3m *

2 gl. leer, 2 skæreknive, 1 tjærekande og noget jernskrammel 1rbd. 3m *

Ringtømmer til en vogn 1rbd. * *

Noget træskrammel 1rbd. * *

5 algesæder og 1huggeblok 1rbd. * *

1 skærebænk, 1 do og 3 båndknive 1rbd. 2m *

4 hestedækkener 2rbd. * *

1 sadel, 1m** og 1 ridedækken 3rbd. * *

2 læs stængestrå 1rbd. 2m *

1 dækkengjord og 2 jerntøjler 1rbd. * *

2 naver * 3m *

1 pose og noget skramler * * 4sk

1 gl hyppejern og 1 meje*** * 1m *

2 høstharver med stange * 4m *

I vognskuret

1 brage 1rbd. * *

7 brædder * 5m *

12 læs tørv 10rbd. * *

2 k** 3rbd. * *

2 svinetrug og 2 gl. baljer * 2m8sk

I hønsehuset 12 høns og 1 hane 2rbd. * *

Udenfor gården

3 stader 8rbd * *

1 tromle 6rbd. * *

9 støtter med stænge 5rbd. * *

1 stensluffe * 4m *

1 læs egegrene 1rbd. 2m *

1 læs pilerier * 3m *

2 lodder * 4m *

1 bænkestol og 1 kørestol 1rbd * *

1 stige og bageovnsstøj * 3m *

1 skuffejern og 1 jernrive * 1m8sk

14* blårgarn 3rbd. 3m *

2 leer 1rbd. 4m *

1 plovhøvl og 1 brohammer * 4m *

I marken og i gården

1 rød kalv 2rbd. * *

1 do do 2rbd. * *

1 sort do 2rbd. * *

1 rød ko 10 år 24rbd. * *

1 do stud 3 år 16rbd. * *

1 sort do 3 år 24rbd. * *

1 rødskjelmet ko 6 år 20rbd. * *

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

1 sort stjernet do 14 år 16rbd. * *

1 rød do 5 år 18rbd. * *

1 røstjernet ko 3 år 16rbd. * *

1 rød tyr 2 år 14rbd * *

1 rød geiret ko 6 år 18rbd. * *

1 rød do 7 år 14rbd. * *

1 do do 5 år 18rbd. * *

1 rødblakket ko 5 år 18rbd. * *

1 **** ko 3 år 15rbd. * *

1blåespottet ko 11 år 18rbd. * *

31 stk grise a 4m. 20rbd.4m *

15 får og 1 vædder 48rbd * *

1 rødskjoldet ko 2 år 12rbd. * *

12 røddraget stud 1 år 8rbd. * *

1 rød kalv 1 år 8rbd. * *

1 brun hoppe 8 år med føl 80rbd. * *

1 do do 8 år 70rbd. * *

1 do do 5 år 70rbd. * *

1 st***brun hoppe 4 år 70rbd. * *

1 ******* hoppe 4 år 30rbd. * *

1 sort***** do 13 år 20rbd. * *

1 grønmalet vogn med læderbetrukne agestole 90rbd. * *

1 rød do med 2 bugeagestole 50rbd. * *

1 arbejdsvogn 40rbd. * *

1 do 30rbd. * *

1 læderseletøj med gule tøjler 8rbd. * *

1 læderseletøj med gule ringe 3rbd. * *

1 sæt ha**peseletøj 2rbd. * *

1 sæt do 1rbd. * *

1 svingplov 8rbd. * *

1 træharve 1rbd. 3m *

Hestestænger med tilbehør til 2 vogne 7rbd. * *

4 sæt arbejdsfjelder 6rbd. * *

Derefter begav skifteforvalteren sig med vidnerne ed på den afsides lod, for at tage den der stående sæd i øjesyn og blev dermed anstet således:

Byg 6/r efter 4 tdr. udsæd 9 fold pr td. er 36 tdr. a 3 rbd. 108rbd. * *

Rug efter 5½td. udsæd 9fold pr td. er 49td. a 4rbd. Er 198rbd. * *

Havre efter 1½td. udsæd 8 fold pr td. Er 12rd. a 6rbd. 72rbd. * *

Byg e/r efter 3td. udsæd 8fold pr td. er 24td a 3rbd. 80rbd. * *

Byg efter 6td udsæd 7 fold pr td er 42td a 3rbd. 140rbd. * *

Havre efter 7 td udsæd 7 fold pr td er 49td a 2rbd. er 122rbd. * *

Ærter efter 5rd udsæd 6 fold pr td er 30td a 3rbd. Er 110rbd. * *

1sæk hør 4rbd. * *

4 sæk kartofler 3rbd. * *

Sum 2445rbd.4mark8sk.

Endvidere fantes i kontanter 25rbd. Værdier forefantes ikke og erklærede samtlige tilstedeværende efter skifteforvalterens opfordring at boet ikke var mere tilhørende . Ifølge det Ole Madsen under 24 oktober 1819 meddelte arvefæsteskøde, som blev forevist, skal der bestandig følge med gården .2 vognheste, 4a6 forskellige plovhesteen beslagen vogn, en trævogn, en plov med tilbehør, en jernharve, en træharve, hvilke heste og vogne m.m. forefantes iblandet det registrerede. Det blev vedtaget at st**bogården snarest muligt på ***** måde skulle stilles til 3de auktioner, og at det øvrige bo skulle realiseres og bliver det fornødne i henseende af skifteforvalteren at foretage ligesom og gården foranstaltes takseres til auktions efterretning .

De tilstedeværende erklærede at de ikke antog at nogen gæld hvilede på boet, men værgen Jens Pedersen måtte dog bemærke, at smed Hans Pedersen i Ladby rimeligvis ville **** en fordring på boet i anledning af at afdøde Ole Madsen skulle have lovet ham fæste på et hus i Ladby og i den anledning agter at indbetale til ham 50rbd., Det blev fremdeles vedtaget at ****i boet skulde udstedes med 12 ugers forfald.

Med hensyn til bestyrelsen af stervbogården ?, da blev det vedtaget at tjenestekarl Christian Pedersen under værgens tilsyn skulle besture gården og derfor aflægge tilbørlig og nøjagtig og blev det pålagt værgen hermed at have stadig henseende.

Endelig måtte værgen bemærke at der svævede en sag for retten imellem den afdøde og smed Høyer i Fodby angående leje af et hus, da der bliver derom nærmere at tage bestemmelse, når res*** indløber fra rentekammeret angående låntrustens stempling, hvorom der er indgivet ansøgning.

Jens Pedersen besørger den afdødes begravelse.

Da intet viderei dag var at forhandle blev forretningen sluttet og med underskrifter bekræftet

Karen Jacobsdatter Leaning

Jens Pedersen

Som vidner

Niels Hansen Hans Nielsen

Skiftesamling

Efter afdøde arvefæstegårdmand Ole Madsen og ligeledes afdøde Ane Pedersdatter af Fodby.

År 1840 den 7de september på undertegnede skifteforvalter Leunin af *** en skiftesamling i stervboet efter afdøde arvefæstegårdmand ole Madsen og ligeledes afdøde enke Ane Pedersdatter af Fodby i overværelse af vidnerne sognefoged Niels Hansen og gårdmand Hans Nielsen begge af Fodby.

Af arvingerne var tilstede gårdmand Ole Pedersens enke Karen Jacobsdatter med laugværge, gårdmand Jens Pedersen af Fodby og Hans Sørensen af Fodby *** er indgået i Ægteskab med den umyndige datter Marie Olsdatter. Bemeldte Hans Sørensen foreviste behørig attest for at han den 30 august dette år er ægteviet til Marie Olsdatter og samtlige som således var myndige forlangte derefter bo**** til fri rådighed.

Skifteforvalteren måtte bemærke at forinden prailomaet, som som den ved registreringsforretningen var bestemt var udstedt samt det for forinden kunde foranstaltes til ejendommens realisation, for da de myndige arvinger underrettet ham om den imellem Hans Sørensen og den umyndige arving indgåede forening og derfor forlangte at da aftalte foranstaltninger måtte udsættes til de vare blevet viede hermed kunde skifteforvalteren så meget mindre have noget at erindre som det hos ham blev godtgjort at den første tillysning fra prædikestolen var foregået.

Arvingen Karen Jacobsdatter med laugværge og Jens Pedersen erklærede at de var blevet enige med deres myndige medarving Hans Sørensen at han skulde udbetale dem hver især 600 rbd. Skriver seks rigsbankdaler hundrede rigsbankdaler sedler. For disse summer som Hans Sørensen ikke så sig i stand til fortiden at betale forbandt han sig til at udstede en førsteprioritets panteobligation til sine medarvinger - Karen Jacobsdatter med laugværge og Jens Pedersen erklærede herefter at de intet videre krav i navnlig måde havde på boet og indrømmede at det hele bo såvel ind og udbo den indavlede sæd stervbogården blev ekstraderet Hans Sørensen tl fri rådighed på hans kones vegne.

Med hensyn til den reiognition med boets ekstradition efter Spartel reglementet §92 samt den afgift til den kongelige kasse bliver at udrede efter **** 8. Februar 1810 da opgave samtlige myndige arvinger det samlede bos værdi under tilbud af ed til i alt 5470 rigsbankdaler. Af dette beløb erklærede arvingerne, da ingen gæld hvilede på boet at ville tilsvare ½ pct. Afgift efter ***8 februar 1810 med 27rbd. 2 mark 5½ skilling.

Riagnition til skifteforvalteren blev efter den citerede §92 samstemmende med lov skrivelse ? Af 7. April 1825 at beregne til 27 rbd. 3 skilling og til justits fondet 7rbd. 2 skilling.

Alle myndige arvinger forband dem til at holde skifteforvalteren anger og kravs løs hvis imod formodning nogen fordring på boet skulle opstå, og det passerede derefter med samtlige tilstedeværendes underskrift herefter bekræftedes.

Leunin

Karen Jacobsdatter Jens Pedersen

Som langsværge Hans H.S.S. Sørensen

Jens Pedersen m.f.p.

Som vidner

Niels Hansen Hans Nielsen

Et Stervbo= et dødsbo

Ekstraderet

= boet leveres tilbage til privat Skifte

Spatel reglement

er nogle tabeller hvorefter de offentlige myndigheders afgifter, (det være sig dommer, statskasse, retsbetjente og andre der har med tingslige forretninger at gøre), bliver beregnet.

=

Datteren Marie Olsdatter gifter sig med Hans Sørensen, som er søn fra Kirkebjergård han er født 28 februar 1819, hun den 7 juli 1922. De bliver gift 30 august 1840. Men i Kirkebogen står der først 30 september men det er streget ud og skrevet august i stedet. De bosætter sig naturligvis på Maglestensgård.

Den 7 Oktober 1841 får Marie Olsdatter en datter, der bliver hjemmedøbt den 31 oktober, få navnet Anne Marie Hansen. Barnet dør 24 november 1841.

Der bliver anmeldt til herredsfogeden følgende:

År 1841 den 24 november blev der anmeldt at gårdmand Hans Sørensens datter Anne Marie Hansen , af Fodby 7 uger gammel er afgået ved døden, barnet har intet at efterlade.

Moderen, Marie Olsdatter dør 7 maj 1842, det tragiske på gården vil ingen ende tage.

Anmeldelse Marie Olsdatter

År 1842 den 8. Maj blev det anmeldt at arvefæstegårdmand Hans Sørensens kone Marie Olsdatter af Fodby med døden er afgået gårdsdato. Enkemanden Hans Sørensen var mødt og foreviste et af ham og hans afdøde hustru under 22. April dette år oprettet ***** testamente i behørig form på stpl. Papir af 4ek:nr7 og attesteret af vedkommende notarius. Men endnu ikke forsynet med kgl. Konfirmation. - Som eneste og myndige arving efter hans afdøde hustru var mødt ;

1.

arvefæstegårdmand Jens Pedersen af Fodby, gift med Maren Jacobsdatter, en halvsøster til den afdøde .

2.

Arvefæstegårdmand Jens Sørensen af Fodby, gift med Karen Jacobsdatter, ligeledes en halvsøster til den afdøde.

Og erklærede de begge, som eneste og myndige arvinger på deres hustruers vegne at de frafaldt al påstand og krav på arv efter den afdøde og det altså ikke var nødvendigt at ansøge om nogen konfirmation på det fremviste dokument, dog under forbeholdenhed at enkemanden Hans Sørensen til den kongelige kasse betaler ½pct. Af den arv som hvis ikke forberørte testamente havde været oprettet, som de i enhver henseende erkendte at være gyldig, kunde være dem tilfalden, og som de måtte overlade til Hans Sørensen selv at angive, da de som anført ingen krav fordrede eller modtog.

Hans Sørensen afgav derefter anmeldelse til skifteretten, om hvad han på grund heraf kunde tilkomme efter sin afdøde hustru.

Samtlige tilstedeværende forsynede herefter det passerede med deres underskrifter.

Leunin

Hans Sørensen Jens Pedersen

Jens Sørensen til vitterlighed

H. Lund N. Hansen

½pct. Afgiften beregnet efter
Spartel Journalen holdt
134;6 Ommdel****

Hans Sørensen gifter sig igen 1843 den 2 juli med, Ane Larsdatter der er fra Øverup. Hendes forældre var gårdmand Lars Svendsen og Karen Hansdatter. De får en søn i 1844 den 22 marts, der får navnet Lars Hansen. Således er husstanden i 1845:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Lars Hansen søn
Hans Andersen tjenestefolk
Lars Knudsen tjenestefolk
Ane Andersdatter tjenestefolk
Ane Sophie Larsdatter tjenestefolk.

Husstanden er således ikke meget forandret i 1850 bortset fra tjenestefolkene. Det lader til at livet atter leves på gården. Husstanden i 1850:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Lars Hansen søn
Christopher Hansen tjenestekarl
Niels Ole Jørgensen tjenestedreng
Christian Rasmussen tjenestedreng
Sophie Hansdatter tjenestepige
Bodil Jensdatter tjenestepige

Lars Hansen der er født 22 marts 1844, dør 18 maj 1854, han drukner ved badning. De har i forinden fået to nye børn, en dreng, Søren Hansen født 13 maj 1850, og en pige Dorthea Marie Hansen, født 4 november 1853.

Husstanden er således i 1855:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Søren Hansen søn
Dorthea Marie Hansen datter
Niels Hansen tjenestefolk
Anders Jensen tjenestefolk
Marie Hansen tjenestefolk.

De får yderligere to børn, en pige 15 september 1855, Maren Kirstine Hansen, og 1 august 1857 får de en dreng som de giver navnet Lars Hansen, sandsynligvis opkaldt efter den druknede dreng.

Således er husstanden i 1860:
Hans Sørensen gårdmand
Ane Larsdatter hans kone
Søren Hansen søn
Dorthea Marie Hansen datter
Maren Kirstine Hansen datter
Lars Hansen søn
Hans Jesper Larsen tjenestefolk
Hans Jesper Hansen tjenestefolk
Ane Sophie Jørgensen tjenestefolk
Jens Olsen tjenestefolk.

I 1862 føder Ane Larsdatter så en dreng hans Peder Hansen den 15 juli, Ane Larsdatter, kan ikke holde til flere fødsler og dør 14 dage efter, den 29 juli 1862. I skiftepapirene står der:

År 1862 30 juli blev der anmeldt at gårdmand Hans Sørensen hustru Ane Larsdatter af Fodby i går er død 44 år gammel efterlader sig enkemanden og 5 børn der alle er umyndige. Barnet dør 1 september 1862.

Han gifter sig ikke igen før 1869, 29 december med Petroline Hansen født på Glænø den 18 marts 1837 og er vokser op der. Hendes forældre var husmand Hans Hansen og Kirsten Hansdatter.

Husstanden i 1870 er således:
Hans Sørensen gårdmand
Petroline Hansen hans kone
Søren Hansen søn
Maren Kristine Hansen datter
Lars Hansen søn
Peter Rasmussen Madsen tjenestefolk
Hans Petersen tjenestefolk
Anders Nikolaj Svendsen tjenestefolk
Maren Sofie Rasmussen tjenestefolk

Søren Hansen bliver gift med Sophie Rasmussen Rønnebæk

Brandtaksation Hans Sørensen Fodby

Undertegnede sognevurderingsmænd have i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Fodby Sogn, under Fodby Gårds Gods forsikring nr. 13 matrikel nr. 11

Gårdejer Hans Sørensen Fodby.

A.

Stuehus nord 19 fag forhen assureret for 1535Rdl., udgår, grundet på en for lav taksation, udmærket vedligeholdelse, længden 49 20/24 del alen, dybden på 13 fag 8 10/24del alen, på 6 fag til soveværelse, dagligstue og børnekammer 12 5/24del alen, højden 3 14/24del alen, egeundertømmer i fod fyrreovertømmer, vægge af brændte sten, 2 skorstene af brændte sten, stråtækket, muret gavl i øst, bræddegavl i vest, fornødne vinduer og døre, indrettet fra vest, 4 fag til sal med bræddegulv, 2 fag til havestue med bræddegulv, 3 fag dagligstue og soveværelse med bræddegulv, 3 fag børnekammer, spisekammer bræddegulv, gang, skorsten, køkken, 2 fag bagkøkken, 3 fag bryggers, bageri til eget brug, mælkestue, 2 fag pigekammer og rullestue, loft overalt af brædder, de første12 fag er panelede og tapetserede vægge i værelserne, denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet

6 fag ad 250 kr. 1500 kr.

6 fag ad 300 kr. 1800 kr.

7 fag ad 200 kr. 1400 kr.

Sum 4700 kr.

Ved brug og ælde skønnes forringet 1/10 og ansættes til forsikring

4230 kr.

Forhøjelsen er 37 p.c.t.

B.

I øst sidelænge 11 fag forhen assureret for 605Rdl. Udgår, sammenbygget med A , er 28 alen lang, 10 alen 1/24 del dybt, højden 3 alen 6/24del, opført af ege bindingsværk i ege fod, fyrreovertømmer, vægge af lerede sten, strå tag, fornøden vinduer og døre.

Indrettet fra nord, 2 fag gennemkørselsport, 3 fag hølade, 2 fag foder lo, og karlekammer, bræddeloft, 4 fag hestestald, opført 1847 godt vedligeholdt, denne bygning blev uden fundamenter vurderet

11 fag ad 200 kr. 2200 kr.

Forringet 1/5 til forsikring 1800 kr.

En forhøjelse af omtrent 45 p.c.t.

C.

Tværbygning i syd sammenbygget med B, inddelt i 1 fag, forhen assureret for 615Rdl, udgår, er 40 alen 8/24del langt, 10½alen dybt, højden 3 alen 16/24del, ege undertømmer og fyrreovertømmer, klinede vægge, 1 bræddegavl i øst, fornøden døre og vinduer og port, indrettet fra øst, 4 fag kostald, 2 fag lade, 3 fag lo, 4 fag lade, 2 fag port, alderen vides ikke. Denne bygning blev uden fundamenter vurderet

15 fag ad 150 kr. 2250 kr.

Forringet 1/5 til forsikring 1800 kr.

Forhøjelse 35 p.c.t.

D.

Sidebygning i vest sammenbygget med C inddelt i 13 fag forhen assureret for 520Rdl, udgår er 32alen 22/24del langt, 8alen 10/24del dybt, 3 alen 15/24del højt, egeunder - og fyrreovertømmer, klinede vægge, stråtækt, 2 bræddegavle fornødne vinduer og døre og porte, indrettet fra syd, 4 fag lade, 3 fag lo, 2 fårehus, 3 fag huggehus, brændehus, hønsehus, 1 vognremisse, latrin. Alderen vides ikke. Denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet

13 fag ad 120 kr. 1560 kr.

Forringet 1/5 og til forsikring 1248 kr.

Forhøjelse 20 p.c.t.

E.

Post uforandret 40 kr.

F.

Plankeværk imellem D og C 2alen 16/24del langt, 10 kr.

G.

23 alen stakit ved begge gavle af stuehus vurderet 3kr.

Pr alen 69 kr.

H.

Svinehus nyt opført, indrettet i 5 fag, 3 alen 5/24del fra D i syd, og ligger i syd og nord, er 14 alen langt, 9 alen dyb, 3 alen højt, opført af kampestensmure, og gavle, svinetrug af beton, indrettet til svinehus og hønsehus heraf falder på kampestensmuren 150kr.

Vurderet som nybygning og til forsikring

5 fag ad 200kr. 1000kr.

Den samlede forsikring 10157 kr.

Nærmeste nabo er forsikring nr. 18 et hus i 48 alen afstand.

Denne forretning har vi foretaget efter samvittighed og således at vi som retskafne mænd tør bekræfte med vor ed .

Fodby den 22 juli 1876

Peter Nielsen         Knud Lund

Formand vurderingsmand

Modtaget for forretningen 4 kr.

Beskrivelsen                       1 kr.

Branddirektøren                 2 kr.

                                           7 kr. Peder Nielsen

Denne forhøjelse har som grund i en god vedligeholdelse af alle bygninger af den betydelige pris i materialer og arbejdsløn. Det ny svinehus ligger over 100 alen fra den nærmeste nabo.

Dorthea Marie Hansen bliver gift med gårdmand Rasmus Petersen Brandelev

Således er husstanden i 1880 således:
Hans Sørensen gårdejer
Petroline Hansen hustru
Lars Hansen husfaderens søn
Maren Kirstine Hansen husfaderens datter
Anna Hansine Hansen husfaderens søn, Søren Hansens datter i pleje.
Martin Haut tjenestekarl
Niels Hansen tjenestekarl
Ane Margrethe Jørgensen tjenestepige

Maren Kirstine Larsen tjenestepige
Søren Hansens kone, Sophie Rasmussen dør i 1882 den 23 marts
Maren Kirstine Hansen bliver gift med gårdmand Lars Hansen Alsted.
Husstanden er således i 1890:
Hans Sørensen gårdejer
Petroline Hansen Hans kone
Lars Hansen Husfaderens søn
Anna Hansine Hansen husfaderens søn Søren Hansens datter i pleje
Margrethe Hansen husfaderens søn Sørens Hansens datter i pleje
Lars Johansen tjenestefolk
Anne Marie Jørgensen tjenestepige.

I løbet af de næste 10 år har sønnen Lars Hansen, født 1-8 1857, overtager driften af gården og Hans Sørensen og Petroline er gået på aftægt men bor dog stadig på gården . Lars Hansen bliver gift med Karen Sofie Olsen, født den 8 august 1867 i Sneslev, hendes forældre var Peder Olsen og Kirstine Hansen, de var insidere. På vielses tidspunktet var hun i tjeneste hos præsten i Fodby. De bliver gift 1 maj 1892.

Anna Hansine Hansen bliver gift i 1897 den 1 april, med Ludvig Rasmussen af Kalkerup Fensmark. Hvad der bliver af Margrethe Hansen her jeg endnu ikke opsporet.

Husstanden er således i 1901:
Lars Hansen gårdejer
Sofie Hansen hans kone
Hans Sørensen på aftægt
Petroline Hansen på aftægt
Ane Hansen datter
Betty Hansen datter
Hans Hansen søn
Frida Hansen datter
Peder Hansen søn
Karen Marie Hansen tjenestefolk
Jenny Jørgensen tjenestefolk
Hans Peder Rasmussen
Peder M. Pedersen Hopp tjenestefolk
Anton Jørgensen Tjenestefolk

I 1903 den 16 marts død Hans Sørensen, og i herredsfogeden døds anmeldelse står der:

Døds anmeldelse nr. 109

År 1903 den 16 marts anmelde gårdmand Lars Hansen af Fodby at hans fader aftægtsmand Hans Sørensen , der var til huse hos anmelderen d.d. var afgået ved døden, 84 år gammel, efterlader sig enke Petroline Hansen, med hvem han ingen livsarvinger her. Ligeledes efterlader afdøde sig 4 i et tidligere ægteskab med ane Larsdatter, død 29 juli 1862, samavlede livsarvinger nemlig:

1. Grd. Søren Hansen , Rønnebæk

2. Marie Dorthea Hansen g.m. grd. Rasmus Pedersen Brandrlev.

3. Maren Kirstine Hansen g.m. gr. Lars Hansen Alsted

4. Anmelderen

1 maj bliver sagen så igen behandlet og her står:

År 1903 den 1 maj fremlagdes til protokollen en i april måned samme år af enken Petroline Hansen indberetning om at hun ???? Hertil på anmelderens meddelte samtykke fra sine 2 stedsønner, gårdmand Søren Hansen i Rønnebæk og Lars Hansen af Fodby, samt på sine 2 steddøtres mænd, gårdmand Rasmus Petersen af Brandelev og Lars Hansen af Alsted, forbliver hensiddende i uskiftet bo efter sin afdøde ægtefælde aftægtsgårdmand Hans Sørensen af Fodby og dennes dødsbo bliver herefter ikke at tage under den offentlige skifte behandling.

Petroline Hansen dør dog allerede 30 juni 1903 og i dødsanmeldsen står der:

Dødsanmeldse:

År 1903 den 30 juni anmeldte gårdmand Lars Hansen af Fodby at hans stedmoder Petroline Hansen aftægtsgårdmand Hans Sørensens enke af Fodby d.d. var afgået ved døden 66 år gammel, uden at efterlade værdier for større beløb. Begravelse omkostningerne der efterleves af anmelderen og boet vil derfor medføre at skiftelovens § 10 efter anmodning af anmelderen være at erlægge denne til slægtninge af begravelse udgifterne.

Ane Hansen datter af Lars Hansen bliver gift 24 oktober 1911, med Poul Frederik Jacobsen Bistrup søn af Rasmus Jacobsen og Marie Hansen født 14 oktober 1911

Husstanden i 1911 er således:
Lars Hansen gårdejer
Karen Sofie Hansen hustru
Hans Søren Hansen søn
Frida Hansen Peter Hansen datter
Peter Hansen søn
Larsine Hansen datter
Christian Hansen søn
Petroline Hansen datter
Kristine Hansen datter
Carl Andersen tjenestefolk.

I løbet af de næste 5 år, er der sket en del Lars Hansen er blevet kronisk ,syg og 5 af børnene er rejst hjemmefra, nemlig Betty, Frida, Peter, Larsine og Petrine, hvor ved jeg ikke så husstanden er i 1916:
Lars Hansen kronisk syg gårdejer
Karen Sofie Hansen hans kone
Hans Søren Hansen søn
Kristian Hansen søn
Kirstine Hansen datter
David Hansen søn.

I 1918 den 24 oktober dør Lars Hansen, og i døds anmeldelsen står der:

År 1918 den 24 oktober fremlagedes til protokollen, anmelderen Karen Sofie Hansen født Olsen at hendes ægtemand aftægtsgårdmand Lars Hansen Fodby gårdsdagens aften er afgået ved døden 61 år gammel efterladende 11 fællesbørn myndige og umyndige. Enken ønsker at hensidde i uskiftet bo. Skrevet nedenunder står der at ægtefælle dør 8-8 1943.

Skifte Lars Hansen

År 1918 den 18 november fremsendt til protokollen et andragende fra, enke efter fhv. gårdejer Lars Hansen af Fodby der afgik ved døden den 23 forrig måned, Karen Sofie Hansen om tilladelse til at måtte hensidde i uskiftet bo med 11 fælles børn, afdødes ** livsarvinger, heraf 6 myndige og 5 umyndige.

Andragendet er forsynet med samtykkende påtegning fra de myndige arvingers side, da det deles, og forlagt med nødvendig attest fra sognepræsten i Fodby, der *** findes i mod det ansøgte, ** andragendet fra de umyndige arvingers side, og hensidder enken herefter i det hele uskiftet bo.

boopgørelse fremlægges.

Underskrift

Undertegnede, der har overtaget boet efter min den 23 oktober afdøde ægtefælle f.h.v. gårdejer Lars Hansen til hensidden i uskiftet bo, afgiver hermed følgende opgørelse om fællesboet:

I. Formuen består af:

1. ( vide fol.9) 3000 kr.

2-5 ( do)

6. (do ) 100kr.

7. (do ) 2000kr.

8. ( do) 1500kr.

i alt. 6600 kr.

Fragår:

a. (fol.9) 100kr

b-c ( do)

Den beholdne formue udgør altså 6500 kr.

Rigtigheden ----- vide fol. 9 tilbud.

Fodby den 8/11 1981

Karen Sofie Hansen

Fremlagt i Østre Flakkebjerg Herreds skifteret den 18/11 1918

Gården sælges til Oscar Pedersen som var sønnesøns datters af Niels Jensen Kirkebjergård. Det er sådan set det jeg ved om ham.

Gården bliver solgt til Peter bang Pedersen i 1919 hvor han også gifter sig, den 9 maj 1919, med Dagny Elisabeth Nielsen, født 24 oktober 1898. Hun kom fra Stenbæksholm, hvor hun er vokset op på sin fars gård, nemlig Niels Jakob Nielsen, og Margrethe Cathrine Jensen. Bang Petersen er født i Kostrede Køng sogn. Hans forældre var Rasmus Pedersen og Ellen Dorthea Andersen, hans forældre havde Nylykkegården ved Ring. De får en datter den 26- 2 1921 Elly Bang Petersen.

Så i 1921 er det følgende i husstanden:
Bang Petersen gårdejer
Dagny Nielsen hans kone
Elly Bang Petersen datter
????? Fris tjenestefolk
Villy Petersen tjenestefolk
Rose Petersen logerende

Bang Petersen begyndte at skrive i 1914 i Kostræde, det var en sang til Ellehøj mejeris jubilæum. I 1921 blev den første novelle i Næstved Tidende offentliggjort, der efter blev det til en ny hvert år i julenumret.

I 1925 får den en søn Harris Bang Petersen, den 7-5.

Husstanden i 1925 er:
Bang Petersen gårdejer
Dagny Nielsen hans kone
Elly Bang Petersen datter
Harris Bang Petersen søn
Dagny Oline Haugaard tjenestefolk
Anders Johannes Rasmus Madsen tjenestefolk
Hans Nielsen tjenestefolk.

Husstanden i 1930 er:
Bang Petersen gårdejer
Dagny Petersen født Nielsen hans kone
Erly Bang Petersen søn
Harris Bang Petersen søn
Søren Magnus Andersen forkarl
Bernhardt Villy Jensen medhjælp
Svend Peter Lars Sørensen dreng
Margrethe Bodil Petersen husassistent
Ragnhild hansen Barn født Hammer (tyder få noget familie.)

Bang Petersen er som sagt født i Kostræde, 29 oktober 1891, som søn af Rasmus Petersen og Ellen Dorthea Andersen, der senere overtager Nylykkegård. Det var på Nylykkegården han voksede op med brødrene Axel og Ingemann og så søsteren Rosa, med de gamle dyder, æresfølelse, pligtfølelse, medmenneskelighed.

Da han var 23 begyndte han at skrive lidt viser, og han første trykte værk var en jubilæums sang til mejeriet Ellehøj. Han køber så gården Maglestensgård i Fodby, og bliver gift med Dagny Elisabeth Nielsen fra Stenbæksholm. De kalder gården Bangsholm, og har et langt og smukt samliv sammen.

I 1921 begynder han at skrive noveller i Næstved Tidende, det blev til en novelle hver år i julenummeret. I 1922 hed novellen, Klokkerne ringede julen ind, der i handle om en ung mand ,hans udlængsel og forældrenes bekymring for ham, alt ender dog godt. Bang Petersen var også en god fortolker af det folkelige, den sydsjællandske lune. Dette skete gennem oplæsning eller visesange. Det blev som regel holdt i forsamlingshusene, hvor han med glæde mødte ungdommen, som havde en mere åbent sin. Disse aftner startede i Fodby forsamlingshus hvor der var nogle stykker, der blev opfordret til at give opvisning. Det blev til mange underholdningsaftner vidt omkring i forsamlingshusene. Dette var naturligvis før man fik radio og fjernsyn.

I 1937 kom han i sognerådet og blev kasserer i årene 1937 til 43. Deltog aktivt i foreningslivet, både i sognet og i Næstved. Var fjerkrædommer ved dyrskuerne Han begyndte også at skrive dilettantskuespil den første var Den store gevinst. Det var i de første krigsår 1940 til 42-43, udgivet på Vejlagers forlag I disse år blev mange af Bang Petersens stykker spillet rund om i landet.

I 1952 udkom hans første roman som hed Slægt skal følge, og så udkom der haver år en bog indtil 1959.

Bøger :

1952 Slægt skal følge

1953 I fædrenes fodspor

1954 Susanne

1955 Den store tillid

1956 Strandholm

1957 Kærligheden sejrer

1958 Alt har sin pris

1959 Dagen er ny.

Hans bøger var skildringer fra Fodby og omegn, fra dagligdagen og dens problemer. Som Bang Petersen sagde “I hver fald kernen i den er her fra, selvfølgelig omdigtet til ukendelighed”

Bang Petersen dør 1970 13-6, på en vandring med sin kone i haven for at set blomsterne.


Brandtaksation og Skiftepapier  Fodby 

Lavet af John Larsen efter akavalier omline
og sat samme af conny

Søndervej fodby

Søndervej fodby

Søholt Søndervej 28, matrikel 21, gammel matrikel nummer 2 .

Ole Poulsen, hvis far hed Poul Sørensen, født 20 november 1740. Han var gift med Marie Pedersdatter, født ca. år 1749. Han er den første jeg kan finde den havde jorden. Marie Pederdatter dør i 1779, 30 år gammel. Jeg ved ikke om de får børn. Hvorefter han gifter sig med Karen Jensdatter født ca. 1760, hun bliver gift 20 år gammel med Ole Paulsen, den 21 søndag efter trinitatis 1780.

Så i 1787 er husstanden således:

Ole Poulsen gårdmand
Karen Jensdatter hans kone
Marie Olsdatter barn af mandens 2 ægteskab
Kirsten Olsdatter barn af mandens 2 ægteskab
Jens Nielsen tjenestefolk
Hans Madsen tjenestefolk
Marie Pedersdatter tjenestefolk

Foruden de overnævnte børn havde de en søn Jens Olsen, og en datter Margrethe Olsdatter.

I 1798 bliver gården købt til Arvefæste under Fodbygård.

Husstanden i 1801 er:

Ole Paulsen bonde
Karen Jensdatter hans kone
Kirsten Olsdatter datter
Bodil Olsdatter datter
Jens Olsen søn
Anne Margrethe Olsdatter datter
Hans Jacobsen Tjenestefolk

Marie Olsdatter er blevet gift med Anders Pedersen fra Menstrup som er gårdmand.

Kirsten Olsdatter bliver gift med Husmand og væver Lars Pedersen fra Fodby.

Margrethe Olsdatter bliver gift med gårdmand Peder Pedersen i Bistrup, de boede i Skræderens hun matrikel 21-22.

Jens Olsen bliver gift med Ane Ditlevsdatter han er Husmand og hjulmand i Kvislemark.

Ole Paulsen dør et sted mellem 1801 og 1816, sandsynligvis i 1810, men det er vært læseligt. Hustruen Karen Jensdatter bliver gift med Rasmus Poulsen han havde Tværhavegård men var på aftægt, med sin kone der hos hans søn, da konen dør gifter han sig med Karen. Rasmus er 62 år og Karen 50 år. Det bor på Søholt der er overtaget af Christen Christensen den er født i Vejlø ca. 1770 , hans fader var Ole Christensen. Han var gift med en af døtrene fra Søholt, Bodil Olsdatter født 6 december 1788. De bliver gift 1 august 1809 Fodby. Det er her Karen og Rasmus bor på aftægt. For øvrigt er stedet forsikret for 1750 rigsdaler i 1820.

Rasmus Paulsen dør 6 november 1831, og i skifteprotokollen står der følgende:

Anmeldelse.

År 1831 den 8 November blev meldt at aftægtsmand Rasmus Poulsen af Fodby. Dagen forud var død. Arvingerne blev opgivet at være en datter Mette gift med gårdmand Christen Nielsen af Fodby som deler boet med Enken Karen Jensdatter.

Så husstanden i 1834 er:

Christen Christensen gårdmand
Bodil Olsdatter hans kone
Ole Christensen deres søn døbt 5 august 1811
Maren Kirstine Christensdatter deres datter født 10 maj 1815
Ane Marie Christensdatter deres datter født 13 november 1822
Hans Christensen deres søn født 26 januar 1827.
Karen Jensdatter aftægtskone (Bodil Olsdatters moder)
Peder Andersen tjenestedreng

Christen Christensen dør 10 juli 1839 så husstanden i 1840 er:

Bodil Olsdatter Arvefæsterinde
Ole Christensen søn
Hans Christensen søn maren Kirstine Christieansdatter datter
Maren Kirstine Christensdatter datter
Ane Marie Christensdatter datter
Peder Andersen Tjenestekarl
Karen Jensdatter hendes moder aftægtskone.

Husstanden i 1845 er:

Bodil Olsdatter enke gårdbesider
Ole Christensen søn
Maren Kirstine Christensdatter datter
Ane Marie Christensdatter datter
Hans Christensen søn
Karen jensdatter enke moder til Bodil Olsdatter, aftægt.

Karen jensdatter dør 89 år gammel i 1846 den 18 januar, og i

skiftepapirerne står der,

Anmeldelse!

År 1846 den 19 januar blev der anmeldt at aftægtskone Karen jensdatter af Fodby Enke efter den afdøde gårdmand Rasmus Paulsen, i går er ved døde er afgået, i en alder af 89 år efterladende sig følgende i ægteskaber

Afdødes børn nemlig

1. En søn Jens Olsen gårdejer i Kvislemark

2. En datter Marie Olsdatter i Menstrup enke

3. En datter Kirsten Olsdatter gift med husmand Lars Pedersen i Fodby

4. en datter Margrethe Olsdatter gift med gårdmand (Husmand) Peder Pedersen.

5. En datter Bodil Olsdatter enke

Denne anmeldelse blev meddelt attest, i arvingernes ønsker selv at dele boet, befaling angives blives at afgøre.

Husstanden i 1850 er således:
Bodil Olsdatter gårdmandsenke
Ole Christensen søn
Hans Christensen søn
Ane Marie Christensen datter
Ole Jacobsen tjenestekarl

Maren Kirstine Chrisensdatter er blevet gift med enkemand skovfoged Peder Nielsen Hoop i Bøssevænget den 9 december 1846.

Husstanden i 1855 er:
Bodil Olsdatter gårdmandsenke
Ole Christensen søn
Hans Christiansen søn
Ane Marie Christiansen datter
Christen Pedersen tjenestefolk
???? Pedersen tjenestefolk
Maren Kirstine Johansen Tjenestefolk

Husstanden i 1860n er:
Bodil Olsdatter gårdmandsenke
Hans Christensen søn gårdbestyrer
Ane Marie Christensen datter
Kirsten Petersen plejebarn i datters sted, hun er Maren Christendatter og Peder Nielsen Hopp datter.
Ole Jacobsen tjenestefolk
Anders Andersen tjenestefolk

Ole Christensen er forsvundet fra husstanden ved ikke hvor. I 1863 har sønnen Hans Christensen overtaget gården

Bodil Olsdatter dør den 10 juni af alderdom, og i skifte anmeldelsen står der, År 1867 den 11 juni blev anmeldt at aftægtsenke efter afdøde gårdmand Christen Christensen i Fodby i går er død 78 år gammel efterladende sig 4 børn alle myndige.

I 1870 er husstanden er:
Hans Christensen gårdejer
Ane Marie Christensen hans søster
Kirsten Petersen slægtning
Ane Cathrine Petersen Pige
Niels Mortensen karl
Lars Jørgensen karl
Nicolai Pedersen dreng.

I 1873 bliver Kirsten Petersen gift med Jens Hansen fra Glænø den 20 juni. Han dør dog allerede den 21 juni 1874. Den 13 september 1877 får hun et barn med Christian Eriksen, han blive døbt Jens Christian Eriksen.

Hans Christensen bygger i 1876 nyt stuehus, og der er en brandtaksation der lyder som følgende, (lavet af John Larsen):

Brandtaksation Hans Christensen Fodby

En foreløbig forretning.

Undertegnede sognevurderingsmænd har i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Forsikring nr. 25, matrikel nr. 21, gårdejer Hans Christensen Fodby mark.

A.

Stuehus i øst og vest var forhen assurer for 1540 Rdl. Er nu nedrevet og på samme sted opført et nyt grundmuret stuehus, af 1 ½ sten overalt med hulmur, 14 fag 34 1/24 langt, 14 alen dyb, 4 ½ alen høj, overalt med

indvendig opført af rå sten i skillerummene, og med plankekarme udvendig og indvendig fornødne vinduer, og forskalling. Taget af strå blottet af det øverste loft og gulv af brædder alt er indrettet til beboelse og vurderes således:

14 fag ad 300 kr. pr fag 4200 kr.

Undermuren 400 kr.

i alt 4600 kr.

B.

1 sidebygning syd og nord 2 alen 18/24 fra A i nordøst, indrettet til vognport og kostald uforandret 840 kr.

C.

Tværbygningen øst og vest sammenbygget med B og D indrettet til kostald, lo, lade uforandret 900 kr.

D.

Sidebygningen syd og nord 4 10/24 alen fra A i nordvest, indrettet til lo, lade, alt med stråtag, uforandret 640 kr.

Brøndværk uforandret 40 kr.

Hele forsikringen         7020 kr.

Heraf falder på grundmuren 1000 kr.

Nærmeste nabo er flere 100 alen afstand, denne forretning har vi fortaget således at vi som retskafne mænd tør bekræfte med vor ed.

Fodby den 12 juli 1876

Peter Nilsen Knud Lund

Formand Vurderingsmand

Modtaget for forretningen 2 kr. 80 øre

Beskrivelse                         1 kr.

Til branddirektøren            1 kr. 40 øre

I alt                                      5 kr. 20 øre
                                Peder Nielsen

Husstanden er således i 1880:
Hans Christensen Gårdejer
Ane Marie Christensen hans søster husbestyrinde
Kirsten Petersen slægtning
Jens Christian Eriksen hendes barn
Karen Sofie Pedersen søster til Kirsten Tjenestepige
Juliane Karoline Andersen tjenestepige
Niels Mortensen tjenestekarl
Lars jensen tjenestedreng
Bolette Marie Nielsen Slægtning
Niels Henrik Nielsen slægtning

(Ved ikke hvordan Bolette og Niels er i familie med Hans.)

Kirsten bliver gift med Christen Eriksen i 1881 den 3 maj og får to børn mere, Lars Peder Oluf Eriksen født 21 juni 1882, og Bodil maren Kirstine Eriksen født 1888 16 april.

Maren Christensdatter og Peder Nielsen Hopp er døde, hun i 1884 og han i 1882, så Kirstens søstre bor på Søholt.

Husstanden i 1890 er således:
Hans Christensen Gårdejer