Aller gårde er satsammen efter Frede Lunds papire

Tværhavegård mat. 18 gammelt nr. 15.

Skolevej nr.???

Gården ligger smukt i nærheden af Saltø Skov, ca. 2 km fra Fodby, den var indtil 1914 gammel og udslidt. Så man byggede et nyt stuehus i villastil i 2 etager. Det har Frontspis og tegltag. Avlsbygningerne er bygget i årene 1900 til 1914. Sydvest for gården lå en svinestald, med paptag og der hørte 2 huse til gården.

Den første ejer, jeg har kunne finde hedder, Rasmus Poulsen, født i 1754, han var gift med Marie Jensdatter og han står som Husmand og National Soldat. En National Soldat er en Soldat, hvervet på befaling af kongen til beskyttelse af nationen. De har af Børn Mette Rasmusdatter og Margrethe Rasmusdatter.

Så husstanden er i 1787:
Rasmus Poulsen Husmand, national soldat
Marie Jensdatter Hustru
Mette Rasmusdatter datter
Margrethe Rasmusdatter datter dør 4 1/2 år gammel i 1791.

De har gården indtil deres Svigersøn Niels Pedersen overtager gården, sandsynligvis efter brylluppet, med deres datter Mette Rasmusdatter i 1803. Derefter lever Rasmus Poulsen og Marie Jensdatter på aftægt til Marie Jensdatter dør, men hendes død har jeg ikke fundet. Rasmus Poulsen, bliver så gift med enken fra Søholt 9 januar 1916 og de bor formodentlig på Søholt. Han dør så den 6 november 1831.

Niels Pedersen er født i Skraverup 1774, men da han dør i 1820, kun 46 år gammel, den 12 september, derefter gifter Mette Rasmusdatter sig med Christen Nielsen født i Borgnakkehuset 1798. Det sker den 7 februar 1823.

Husstanden er i 1834 således:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter hans kone
Poul Nielsen Deres barn
Jens Nielsen Deres barn
Ane Marie Nielsdatter Deres barn
Ellen Nielsdatter Deres barn

Husstanden i 1840:
Christen Nielsen Arvefæster
Mette Rasmusdatter hans kone
Ane Marie Nielsdatter Deres barn
Ellen Nielsdatter Deres barn
Poul Nielsen Deres barn
Jens Nielsen Deres barn
Hans Pedersen Plejebarn

Husstanden i 1845 er således:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter hans kone
Ellen Nielsdatter Deres barn
Poul Nielsen Deres barn
Bodil Hansdatter Plejebarn fra Rønnebæk. Dette barn er en Sønnedatter til tidligere ejer Niels Pedersen. Hans Nielsen som var gift med Ane Hansdatter, de boede i Rønnebæk.
Inger Larsdatter Enke efter husmand Anders Poulsen forsørges af Husfaderen.

Husstanden i 1850.
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter Hans kone
Ellen nielsdatter Deres datter
Bodil Hansdatter plejedatter
Niels Hansen Tjenestekarl
Hans Pedersen Tjenestedreng

Husstanden i 1855:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter Hans kone
Ellen Nielsdatter deres barn
Margrethe Nielsen Plejedatter
Bodil Hansdatter Plejedatter
Peder Gabrielsen Tjenestefolk
Niels Jensen Tjenestefolk
Ellen Jensdatter Tjenestefolk.

Husstanden i 1860
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter hans kone
Margrethe Nielsen Plejedatter Jens Nielsen datter
Bodil Hansdatter Plejedatter
Hans Pedersen Tjenestefolk
Hans Pedersen Tjenestefolk
Peder Gabrielsen Tjenestefolk
Ellen Pouelsdatter Tjenestefolk.

Mette Rasmusdatter dør 4 december 1860 af alderdom, og Christen Nielsen dør 24 November 1866 af alderdom.

Den nye ejer hedder Christian Jensen født Holsted den 7 November 1846 og overtager gården i 1866. Han bliver gift den 15 marts 1867, med Bodil Hansdatter, født 15 december 1840, i Rønnebæk . Forældre er Lars Nielsen og Ane Hansen, hun er Niels Pedersens Sønnedatter og er vokset op på Tværhavegård.

Således er husstanden i 1870:
Christian Jensen Gårdmand
Bodil Hansdatter Hans kone
Margrethe Nielsen Slægtning Pige
Niels jensen Karl
Niels ??? Karl
Anne Marie Poulsen Pige

Husstanden i 1880:
Christian Jensen Gårdejer
Bodil Jensen Hustru
Mette Kirstine Jensen Datter
Jens Christian Jensen Søn
Jens Poulsen Tjenestekarl
Karl Frederik Rasmussen Tjenestedreng
Anna Margrethe Rasmussen Tjenestepige
Ingeborg Hansen Tjenestepige

Christian Jensen Dør i 1886 kun 40 år gammel, den 4 september. Hustruen Bodil Jensen driver gården videre. Husstanden i 1890 er derefter:
Bodil Jensen Husmoder Gårdejer
Jens Christian Jensen Søn
Mette Kirstine Jensen Datter
Hans Frederik Jensen Søn
Niels Peter Jensen Søn
Hans Peter Petersen Tjenestefolk
Hans Rasmus Petersen Tjenestefolk
???? Marie Nielsen Tjenestefolk
Hanne Marie Rasmussen Tjenestefolk.

Den 1 April 1901 overdrager Bodil Jensen gården til sin søn Jens Christian Jensen. Han har 23 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 6 plage og føl samt 3 får, der er ca. 60 fedesvin, foruden en del høns. Mælken leveres til Fodby andelsmejeri. Jens Christian bliver gift med Thora Julie Hansen fra lille Næstved, født 7 maj 1876. De bliver gift i Herlufsholm den 15 maj 1900, hun er datter af gårdmand Lars Hansen og Ane Margrethe Hansdatter fra lille Næstved.

Medlem af sognerådet 1909 til 12, 1913-17 og 1925-27, medlem af kasse og regnskabsudvalget. Formand for vejudvalget og skoleudvalget.

Husstanden i 1901:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Husholderske og hans kone
Bodil Jensen Forhenværende gårdejer og aftægtskone.
Mette Kirstine Jensen Slægtning lever af formue
Niels Frederik Jacob Nielsen Tjenestefolk
Holger Oluf Nielsen Tjenestefolk
Anna Dorthea Jørgensen Tjenestefolk
Nancy Jensine Petersen Tjenestefolk.

Husstanden i 1906:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Hans kone
Lars Kristian Jensen Barn
Bodil Margrethe Jensen Barn
Bodil Jensen (Hansdatter) Aftægtskone slægtning
Mette Kirstine Jensen Slægtning formue
Hans Frederik Jensen Slægtning
Dorthea Jørgensen Tyende
Anna Hildeborg Nielsen Tyende
Jens Peter Petersen Tyende
Niels Jacob Nielsen Tyende.

Husstanden i 1911:
Christan jensen Gårdejer
Thora Jensen Hans kone
Christian Jensen Barn
Margrethe Jensen Barn
Carl Jensen Barn
Bodil Jensen (Hansdatter) Aftægt
Mette Jensen Slægtning Formue

J.P. Jensen Tyende
Karl Petersen Tyende
Thora Christiansen Tyende
Anna Christiansen Tyende

Christian Jensen køber gården i 1912 og bygger nyt stuehus i 1914, med tegltag. Avlsbygningerne er bygget i årende 1909 til 1914, og var med stråtag. Der hørte i 1914 2 huse til gården.

Husstanden 1921:
Christian Jensen Gårdejer
Thora Jensen hans kone
Christian Jensen Barn
Margrethe Jensen Barn
Carl Jensen Barn
Bodil Jensen (Hansdatter) aftægt
Mette Jensen Slægtning
Kristine Petersen Tyende
Verner4 Larsen Tyende
Karl Hansen Tyende

Husstanden i 1925:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Kone
Lars Christian Jensen barn Landmand
Bodil Jensen Aftægt
Mette Kirstine Jensen Slægtning Formue
Ingeborg Hansine Larsen Husassistent
Arnold Larsen Medhjælp
Fraværende Carl Aksel Jensen Barn Landmand.

Bodil jensen (Hansdatter dør 10 April 1926.

Husstanden i 1930:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Kone
Mette Kirstine Jensen Slægtning
Lars Christian Jensen Barn Landmand
Karl Aksel Jensen Barn Landmand
Margrethe Andersen pensionær
Karen Marie Elisabeth Larsen Husassistent
Knud Larsen karl.

Tværhavegaard brænder.

Den 24 oktober 1934, klokken 10.30 om aftenen, brændte Tværhavegård, en brand der lagde udlængerne i aske. Chr. Jensen og hans hustru Thora Julie Hansen var bortrejst og var på vej hjem fra Fodby station, hvor deres søn Karl havde hentet dem.

Lidt før kl. 10 var Karl kørt til Fodby station for at hente sine forældre. Tjenestekarlen Eilif Fyhr var kommet hjem kort tid efter at Karl var kørt til stationen og var gået i seng. Pigen på gården opholdt sig på sit værelse, alt var stille og roligt. Eilif Fyrh, der ikke var faldet i søvn, hørte pludselig en knitrende lyd og sprang hen til vinduet. Taget på loen og kostalden stod i lys lue.

Han løb derfor ind for at vække sønden på gården, men denne var jo kørt til stationen, hvorefter han løb ind for at kalde på pigen der var sammen med sin kæreste Gunner Hansen. Derefter forsøget de at komme ind i kostalden, men der dryssede ilden allerede ned, så det var umuligt at redde kørerne.

De løb derefter over hestestalden, hvor der stod 7 værdifulde Frederiksborg heste, dem fik de heldigvis ud, sammen med 9 får et par søer og 11 smågrise. I mellemtiden var fodermesteren kommet til sammen med et nogle naboer. De forsøgte at redde hvad de kunne af vogne redskaber og lign.

De var et sørgeligt syn at se 20 malkekøer 2 tyre og 3 kalve brænde. Vognmand Jensen forsøgte at skyde dyrene, med hvor mange, man nåede at skyde, før de brændte, vides ikke.

Ilden er sandsynligvis startet midt i den sammenbygede lo og ko staldlænge, hvorfra den har bredt sig med stor hast. Vinden bar heldigvis skråt på stuehuset, der var tegldækket men heldigvis fik gnisterne ikke fat i noget brandbart og sprøjterne fra Næstved, holdt alt under kontrol. I stuehuset sprængte s der nogle ruder på grund af varme.

Svinehuset blev også redet, men de brande hele natten, på grund af de store sædbanker, hvoraf der kun var høstet ca. 1000 tdr. Bygningerne var gode og velholde. Kostalden var ældst, mens hestestalden var fra 1909 og vognporten fra 1911, Stuehus og svinehuset var fra 1914.

Chr. Jensen og frue havde været på besøg på Slagels egnen og var på vej hjem fra Fodby station da de opdagede branden.

Næstved Tidede 25oktober 1934

Christian Jensen Tværhavegård fylder 70.

Den 15 maj 1943 blev Christen Jensen 70 år, Han er født på Tværhave gård har levet og arbejdet hele sit liv på Fodby egnen. Hans fader døde ret tidligt i 1886, derfor måtte han bestyrer gården for sin moder, selv om han var ret ung.

Christen Jensen deltog i det offentlige liv, især var det hans store interesse for Frederiksborg hesteavlen som han deltog i. Han var medlem af statens kåringskommission for den lettere hesteavl. Han var dommer i hen ved 40 år på dyrskuer. Formand for Voldgiftmændene for handel med husdyr i Næstveds politikreds.

Han havde en mængde tillidshverv, han har i årene være medlem af sognerådet fra 1909-17 og igen fra 1925-37, og dets formand 2 gange fra 1909-13 og fra 1925-27.

Han var stadig i fuld vigør til sin 70 årsdag

Brandtaksation Christian Jensen Fodby Mark
Lavet af John Larsen efter Akavalier online

År 1871 den 7 august kl. 3 om eftermiddagen er af undertegnede sognetaksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring.

Fodby Sogn, Fodby By og Mark

Christian Jensens arvefæstegård, Tværhavegård under Fodby Gård Gods.

Under forsikring nr. 30 og matrikel nr. 20a.

A.

Stuehus i nord, 12 fag var forhen assureret for 780Rdl. Som nu udgår på grund af en tilbygning på 4 fag som er opført ved den vestre ende, nu er 16 fag, længden 39 alen 22/24del, højden 3 alen 16/24del, dybden 9 alen 21/24del, sovekammer på A 5 fag dybden er helt igennem 12 alen 11/24del, ege undertømmer i ege fod, Fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, stråtækt, en muret overgavl af brændte sten i vest, en overgavl af brædder i øst. 20 og ½ fag vinduer 2 dobbelte døre og en af glas, 2 enkelte døre udvendig, 12 indvendige døre, indrettet fra vest, 4 fag til sal og bræddegulv, 4 fag til havestue, gæstekammer med bræddegulv, med skorsten, og gang med beton gulv, og spisekammer bræddegulv, 3 fag til sovekammer med bræddegulv og dagligstue med bræddegulv, 3 fag til køkken med beton, skorsten, gæsteværelse med bræddegulv, bryggers ler gulv, takseret således.

11 fag ad 130Edl. Er 1430Rdl.

5 fag ad 80Rdl. Er 400Rdl.

1830Rdl.

C.

Bygning i øst 12 fag var forhen assureret for 420Rdl. Som nu udgår på grund af forandringer, langt 29 alen 18/24del, højden 3 alen 14/24del, dybden 9 alen 18/24del, ege undertømmer i ege fod, fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, 1 muret gavl i nord, stråtækt, 2 fag vinduer 5 døre 2 lemme, indrettet fra nord, 2 fag huggehus, 2 fag brænde og tørvehus, 1 fag vognremise, 3 fag lo, 4 far hønsehus, og lade, 1 twist.

Takseret til 12 fag ad 45Rdl. Faget Er 540Rdl.

D.

Staldlænge i vest var forhen forsikret for 480Rdl. Som nu udgår formedelst forandringer indvendig, ege undertømmer i ege fod, fyrreovertømmer, murede vægge af brændte sten, langt 30 alen 15/24del, 3alen 17/24del højden, dybden er 9 alen 18/24del, udbygning på vest til latrin 1 fag den hele dybde 11alen 11/24del, 1 port, 7 døre, 2½ fag vinduer breddeloft overalt, inddelt fra nord, 2 fag indkørsels port, 2 fag rullestue og karlekammer, 3 fag hestestald 2 fag foder lo, med bræddegulv, 3 fag hestestald, 1 tvist lem, takseret til,

12 fag ad 65Rdl. Faget er 780Rdl.

E.

Maskinhus 4 fag på siden af B er ved denne lejlighed ikke assureret forhen har hakkelses maskine og tærskemaskine tillige med huset

For 320Rdl.

Som nu udgår formedelst han ønsker disse maskiner assureret blandt sine rørlige ejendele, altså maskinhuset bliver nu assureret for 120Rdl.

B.

Bygning i syd 20 fag er ved denne lejlighed ikke assureret, han afbenytter den fra øst, lade, lo, fårehus, fåregang, og kostald.

Gammelt assureret for 900Rdl.

F.

Bage hus og mølle i nord for gården er nedbrændt og ikke eksistere mere, nyt svine hus af grundmur 4 fag øst og vest, sidemuren og gavlene alt af en brændt stens mur, 2 overgavle af brædder, fyrreovertømmer, langt 10alen 19/24del, dybden 9 alen 17/24del, højden 3 alen 6/24del, 4 jernvinduer og 1 dør, 4 lemme indrettet overalt til svine hus med fodergang af beton overalt.

Takseret til 4 fag ad 70Rdl. 280Rdl.

Heraf falder på grundmuren 130Rdl. Afstanden fra A og F er 5 alen 21/24del, 1 post med dække og tving takseret for 25Rdl.

Nærmeste nabo er over 300 alen afstand, imellem A og C østre længe 1alen 6/24del, C og B sammenbygget, D og A sammenbygget, ovenstående forretning har vi foretaget således som vi med vor de trøste os til at bekræfte sammen

Forsikringen udgør 4475Rdl.

P. Nielsen Formand Niels Hansen taksationsmand

Formanden # Rdl.            2 mark

Taksationsmanden # Rdl. 5 mark

Branddirektøren # Rdl.    4 Mark

Stempelafgift # Rdl.        1 mark

                               i alt 2Rdl. P. Nielsen

ole madsen john larsen akavalier online frede lund papire kirkebøger brandforsikringer skifter fammili seats

Tværhavegård

Tværhavegård

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden