Anders Johansen og Anne Kirstine Larsdatters familie på Fodby Old.

Anders Johansen er født i Vallensved sogn omkring 1808, og hans kone i Herlufmagle sogn 1803. De bliver gift i Fodby kirke i 6 Oktober 1832. Hun er på dette tidspunkt højgravid og hun føder sit barn 11 Oktober 1832 i Vallensved. Da de bliver gift er i begge på Fodbygård, han som tjenestekarl og hun som tjenestepige.

I første omgang er de indsiddere og daglejer, men senere bliver han husmand på Fodby Old. Hvor de får yderligere 2 børn Anders Andersen og Lars Andersen, de er tvillinger.

Børnene vokser op og Rasmus Andersen bliver konfirmeret den 29 Marts 1847. Han får derefter en Skudsmålsbog, hvor der er skrevet følgende:

Denne bog ?????? Til skudsmål for, Rasmus Andersen af Fodby Old Fodby sogn Sorø Amt.

Fodby præstegård den 1 Maj 1847 Schmidt.

Rasmus Andersen Søn af Anders Johansen på Fodby Olden. Har fulgt Fodby Skole af hvilken han blev udskrevet og antaget til Konfirmation med ????? Den 29 Marts d.å. og blev han da meddelt følgende karakterer:

For boglæsning godt.
For religion godt
For historie godt
For salmer godt
For skrivning godt
For regning godt
Og for opførsel godt.

Dette vidnesbyrd meddeles som ifølge anmodning af 29 juli 1814 § 27.-

Fodby sogneforstanderforstanderskab den 29 Marts 1847.

Schmidt, K. Lund.

Rasmus Andersen søn af gårdmand Anders Johansen og Anne Kirstine Larsdatter på Fodby Olden.

Er ifølge fremlagte attest fra Pastor Bucholts i Vallensved født i Vallensved den 11 Oktober 1832.

Hjemmedøbt 26 oktober og fremstillet i kirken den 26 November samme år. Han er vaksineret den 9 Juli 1833 af krigsråd distriktslæge Laurent i Næstved.

Under forberedelsen til konfirmationen var han flittig og opmærksom og agtpågivende og opførte sig meget godt. Han bekræftede således sin dåbs pagt med gode kundskaber i kristendommens hellige sandheder. For i Fodby kirke første Søndag efter Påske dette år og igen søndagen efter første gang gæst ved herrens bord.

Dette attesteres på embede vegne Fodby Præst

den 1 maj 1847 Schmidt Sognepræst.

Herefter er han kommet ud at tjene hos følgende:

Maj 1847 til Maj 1849 Hans Petersen Fodby
Maj 1849 til Maj 1850 Hans Christensen Fodby.
Maj 1850 til Maj 1851 Ole Mikkelsen Fodby.
Maj 1851 til Maj 1853 Peter Poulsen Fodby.
Maj 1853 til 1854 soldat.
Maj 1854 til 1858 Hans Rasmussen.
Maj 1858 til november 1862 Nielsen Karrebæksminde.

Bliver gift med Maren Christensdatter fra Karrebæk, og er daglejer i agerbrug og har et jordlod. De får Hans Christian Andersen født 24 Marts 1865, som bliver konfirmeret Søndag efter påske 21 April 1879. Han får et mg både i kundskaber og opførsel.

Han får derefter fæste fra
Maj 1879 til Maj 1881hos Søren Jensen Gumperup.
Maj 1881 til Maj 1882 hos Christensen Karrebæk.
Maj 1882 til Maj 1883 hos Mikkel Christiansen Karrebæk.
Maj 1883 til Maj 1884 hos Ole Kristiansen Karrebæk.
Maj 1884 til maj 1885 hos Lars Andersen Karrebæk. Løn 150 kr.
Maj 1885 til maj 1887 hos Ole Andersen
Soldat Ingeniørtropperne 1 kompagni fra den 10-5 til 9-9 1887.
August 1887 til maj 1888 hos Chr. Andersen Karrebæk.
Maj 1888 til Maj 1889 hos P. Christiansen. Karrebæk.
Maj 1889 til Maj 1890 hos Ole Andersen Karrebæk.

Han bliver nu gift med Hanne Marie Johansen 2 Maj 1890. Hun kommer fra Karrebæk sogn og er datter af Hans Johansen og Hustru Maren Sofie Olsen.

Hvad angår de to andre sønner på Fodby Old, Lars Andersen og Anders Andersen, ved jeg ikke så meget. Lars Andersen er hos Lars Larsen i Bistrup og ryger derfra til Karrebæk, og Anders Andersen er hos Lars Olsen i Bistrup og ryger derfra til Menstrup.

Niels Christian Hansen.

Niels Christian Hansen har i mange år kørt mælk for Fodby mejeri, samtidig med at han passede sit husmandssted. Han gik også en del til hånde hos andre, så det var en del han kunne overkomme.

Han var bosat på Fodby Old og var gift med Trine Hansen der er født 24 august 1868. Han selv var født 24 juli 1868 og det siges at da han fylde 70 havde han ikke et stænk grå hår i hovedet og var i fuld vigør fra morgen til aften.

næstved arkiv kikrebøger næstved tidende skuldsmålsbøger

Brandtaxation Lars Hansen

Lavet af John larsen.

 ) huusmand Hans Larsen, tilbygget huus paa Fodbye Old under Fodby Gaards Gods, og Grundeier Baron Retz Thot, til Gauinøe, er forsikring No 47.

Den 29 Juni 1859 er af undertegnede Taxationsmænd foretaget følgende Taxatioon, ved P. Nielsen Fodbye og H. Rasmussen Fodbye (

Stuehuus, en tilbygning a Nyt 2fag, Lang 6 alen, dybt 8 alen

19

/

24

tomme, høyt 3½ alen, af fyrreundertømmer, og forskellig overtømmer, klinede Vægge, og Straatægt, en halmgaul, i Vest og Loft over 2 fag til Stue (

denne bygning er opført af Nyt og forsvarlig mod Ildsfare Taxeret til :

(

2 fag ad 40Rbd   er                                                                           80Rbd

Firsindstyve Rigsdaler

Ovenstaaende forretning have vi under vor ED, trøste os til at bekræfte sammen, Brandredskaber forefandtes, Nærmeste Nabo er forsikring No 46 i 103 alen afstand. Litra A blev ved denne leilighed ikke om assureret blev, har afbenyttet det saaledes, i de 7 fag Huus, 1 fag til Skorsten, 2 fag til Stue, 2 fag til Loe, 1 fag til Stald.

Fodby den 29 Januar 1859

  Peder Nielsen                           H. Rasmussen                         L. Hansen  

     Formand                               Taxationsmand                         Reqv ient

Obs :  det overstregede var overstreget i bogen 

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden